Da li ste znali da ...?

Poresku prijavu poreza na dodatu vrednost dužni su da podnesu i poreski dužnici koji nisu obveznici PDV u roku od deset dana po isteku poreskog perioda u kojem je nastala poreska obaveza.

Zakon o porezu na dodatu vrednost, član 50