Da li ste znali da ...?

Porez na dodatu vrednost plaća se na početku realizacije ugovora o finansijskom lizingu, iako u tom trenutku ne dolazi do prenosa prava vlasništva nad predmetom lizinga (vozilom, opremom itd) sa lizing kuće na korisnika lizinga.

Zakon o porezu na dodatu vrednost, član 4.3.2