Da li ste znali da ...?

Poslodavac dnevnice za službeni put u inostranstvo zaposlenom može da isplati u devizama, u efektivnom stranom novcu (u gotovini u stranoj valuti)

Zakon o deviznom poslovanju, član 34. stav 2. tačka 7