Da li ste znali da ...?

Pre registracije pravnog lica moguće je otvoriti samo privremeni tekući račun u bancim radi uplate osnivačkog uloga, jer banka ne može da otvori tekući račun pravnom licu koje nije registrovano.

Zakon o poreskom por+stupku i poreskoj administraciji, član 30.