Da li ste znali da ...?

Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji. Zakon ne poznaje tremin “radnja”. “Radnja” nema pravni subjektivitet, nema svoju imovinu, prava i obaveze, ne može biti ugovorna strana.

Zakon o privrednim društvima, član 83