Da li ste znali da ...?

Prilikom ulaska u sistem PDV-a obveznik može da iskoristi PDV koji je platio svojim dobavljačima u periodu pre ulaska u sistem, a koji je sadržan u zatečenim zalihama robe, pod uslovima definisanim članom 32b Zakona o porezu na dodatu vrednost.