Da li ste znali da ...?

Privredno društvo ima obavezu da plaća socijalne doprinose za svoje osnivače i kada obavljaju poslove upravljanja društvom van radnog odnosa ako nisu osigurani po drugom osnovu

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, članovi 7-9