Da li ste znali da ...?

Radno vreme vozača teretnih vozila i autobusa propisano je Zakonom o radnom vremenu posade vozila u drumskom saobraćaju

Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom saobraćaju