Da li ste znali da ...?

U slučaju pokretanja postupka prinudne naplate poreza od strane Poreske uprave poreski dug se uvećava za 5%.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, član 78