Da li ste znali da ...?

Ukoliko poslodavac plaća usluge prevoza i ishrane za svoje zaposlene, PDV iskazan u računu dobavljača za ove usluge ne može koristiti kao odbitni.

Zakon o porezu na dodatu vrednost, član 29