Da li ste znali da ...?

Uvoznici određenih dobara koja sadrže baterije, gumu, azbest, elektronske komponente i drugih dobara koja nakon upotrebe postaju otpad čiji se tokovi posebno uređuju, plaćaju naknadu za posebne tokove otpada prilikom uvoza ovih dobara.