• XLSX
  • PDF
  • DOCX

Obračun troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla

Preuzmi Saznaj više 5876
30. jula 2016. 17:01

Opis

Dokument za obračun naknade troškova za dolazak i odlazak sa posla za zaposlene. Više o naknadi ovih troškova možete pročitati u posebnom tekstu.

Obračun troškova službenog putovanja

Preuzmi Saznaj više 7283
29. juna 2016. 16:55

Opis

Obračun troškova službenog putovanja je sastavni deo Naloga za službeno putovanje, na kojem zaposleni podnosi obračun troškova koje je imao u vezi sa službenim putovanjem, a to mogu biti troškovi prevoza do odredišta, troškovi prenoćišta, poslovne komunikacije (telefon, telefaks, internet), zakupa sale za sastanke ili prezentacije i slično.

Iz isplaćene dnevnice zaposleni pokriva troškove ishrane i prevoza u mestu odredišta, te ove troškove ne treba navoditi u obračunu službenog putovanja.

U obračunu se obavezno navodi tačan datum i vreme polaska i povratka, koji su važni zbog obračuna broja dnevnica koje pripadaju zaposlenom.

Dati primer obračuna možete prilagoditi potrebama svoje firme

Obračun dopunskog rada

Preuzmi Saznaj više 5008
26. aprila 2016. 00:12

Opis

Excel dokument sadrži formulu za obračun poreza na dohodak građan i PIO doprinosa za naknade isplaće po osnovu ugovora o dopunskom radu.

Obračun zakupnine

Preuzmi Saznaj više 4197
16. decembra 2015. 17:31

Opis

Primer tabele u kojoj možete obračunati porez na zakupninu koju pravno lice – zakupac isplaćuje fizičkom licu zakupodavcu za zakup poslovnog prostora.

Obračun zarade

Preuzmi Saznaj više 7363
16. decembra 2015. 17:31

Opis

Primer tabele u kojoj možete obračunati porez na zarade i socijalne doprinose na rad zaposlenog po ugovoru o radu na redovan rad, sa punim radnim vremenom, gde se na osnovnu zaradu isplaćuje uvećanje po osnovu toplog obroka i regresa u bruto iznosu.

Obračun kursne razlike

Preuzmi Saznaj više 3112
16. decembra 2015. 17:31

Opis

Primer tabele u kojoj možete obračunati kursnu razliku nastalu od dana zaduženja po računu ino-dobavljača do dana plaćanja obaveze prema ino-dobavljaču.

Obračun amortizacije

Preuzmi Saznaj više 4220
16. decembra 2015. 17:31

Opis

Primer tabele u kojoj možete obračunati godišnju računovodstvenu amortizaciju pojedinačnog osnovnog sredstva po proporcionalnom metodu obračuna.

Obračun lične zarade preduzetnika

Preuzmi Saznaj više 4982
16. decembra 2015. 17:25

Opis

Primer tabele u kojoj možete obračunati porez i socijalne doprinose na ličnu zaradu preduzetnika, na dva načina – polazeći od zadatog neto iznosa lične zarade ili od zadatog bruto iznosa lične zarade (u zavisnosti od odluke preduzetnika).

Interni obracun PDV

Preuzmi Saznaj više 8988
2. decembra 2015. 00:17

Opis

U internom obračunu poreski dužnik prikazuje obračun poreza na dodatu vrednost po osnovu računa koje je primio, u slučajevima koje propisuje Zakon o porezu na dodatu vrednost.