• XLSX
  • PDF
  • DOCX

Biznis plan za Fond za razvoj

Preuzmi Saznaj više 3936
3. aprila 2018. 01:06

Opis

Biznis plan za Fond za razvoj. Više informacija i uputstvo možete pronaći ovde

Biznis plan za NSZ

Preuzmi Saznaj više 6072
2. aprila 2018. 00:15

Opis

Biznis plan za NSZ. Više informacija i uputstvo možete pronaći ovde

Finansije 2018 – Porodični budžet

Preuzmi Saznaj više 7387
9. januara 2018. 18:43

Racio analiza – model za kalkulaciju

Preuzmi Saznaj više 3117
3. avgusta 2017. 18:08

Opis

Racio analiza – model za kalkulaciju

Evidencija radnog vremena člana posade vozila

Preuzmi Saznaj više 3295
28. februara 2017. 19:45

Opis

U službenom glasniku br. 13/2017 objavljen je Pravilnik o evidenciji radnog vremena člana posade vozila.

Obaveštenje o isplati lične zarade preduzetnika

Preuzmi Saznaj više 2296
14. decembra 2016. 00:01

Opis

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige može odlučiti da isplaćuje ličnu zaradu preduzetnika. O odluci da “sami sebi isplaćuju zaradu”, preduzetnici moraju da obaveste Poresku upravu u roku od 15 dana od registracije (kada su u pitanju novoregistrovani preduzetnici) ili najkasnije do 15. decembra tekuće godine za narednu godinu. Odluka o isplati lične zarade odnosi se na celu poslovnu godinu, odnosno ne može se menjati tokom godine.

Sadržaj obaveštenje nije propisan Zakonom, a sa našeg portala možete preuzeti primer koji možete prilagoditi svojim potrebama.

Tabela za praćenje Cash flow-a

Preuzmi Saznaj više 4727
13. decembra 2016. 04:09

Opis

Primer Excel tabele za praćenje Cash flow-a u kompaniji. Više informacija u tekstu o cash flow-u.

Račun za robu i usluge za lica koja nisu u sistemu PDV-a

Preuzmi Saznaj više 5594
3. decembra 2016. 20:21

Opis

Primer računa za prodaju robe koja se plaća bezgotovinski, a koji izdaje lice koje nije u sistemu PDV-a. U našem primeru je to društvo, ali šablom može koristiti i preduzetnik.
Na šablonu su i podaci povezani sa evidencijom na obrascu KEP. Ukoliko lice nije obavezno da vodi KEP knjigu, ove elemente možete izbrisati.

Primer fakture koju izdaje obveznik PDV-a uz fiskalni isečak

Preuzmi Saznaj više 2575
9. maja 2017. 18:24

Opis

Ovaj model fakture namenjen je obveznicima PDV-a koji su oslobođeni obaveze da evidentiraju promet preko fiskalne kase, te fizičkim licima izdaju račune u skladu sa članom 12. Zakona o zaštiti potrošača.

Firme koje nisu u sistemu PDV-a mogu da koriste ovaj šablon nakon što iz njega izbrišu podatke o osnovici i PDV-u.

Račun za robu za lica koja su u sistemu PDV-a

Preuzmi Saznaj više 2822
24. decembra 2016. 15:45

Opis

Primer računa za prodaju robe koja se plaća bezgotovinski, a koji izdaje lice koje je u sistemu PDV-a. U našem primeru je to društvo, ali šablom može koristiti i preduzetnik.

Racun za uslugu koji izdaje obveznik PDV-a koji je primio avansnu uplatu

Preuzmi Saznaj više 1786
13. septembra 2017. 20:59

Opis

Ovaj šablon namenjen je obveznicima PDV-a koji fakturišu uslugu za koju su primili avansnu uplatu u prethodnom obračunskom periodu, po kojoj su obračunali i platili PDV i o tome izdali avansni račun, te sada iskazuju razliku u konačnom računu.

Primer računa za fizička lica koja izdaje firma koja nije u PDV-a

Preuzmi Saznaj više 3461
13. avgusta 2017. 16:23

Opis

Šablon fakture namenjen firmama koje izdaju račune fizičkim licima, a nisu u sistemu PDV-a.

Obveznici PDV-a mogu da iskoriste ovaj model računa tako što će u njemu dodati podatke o osnovici PDV-a, PDV stopi i iznosu PDV-a u rekapitular računa.

Primer racuna za usluge koji izdaje obveznik PDV-a

Preuzmi Saznaj više 2487
26. decembra 2016. 23:35

Opis

Kada kupcu fakturišete usluge a obveznik ste PDV-a, i niste vršili obračun PDV-a iz avansne uplate, možete koristiti ovaj šablon računa.

Primer računa za robu koji izdaje obveznik PDV-a koji je primio avansnu uplatu

Preuzmi Saznaj više 1843
28. juna 2017. 00:46

Opis

Obveznik PDV-a koji izdaje konačni račun za promet robe koji je u celosti ili delimično naplatio avansno u nekom od prethodnih obračunskih perioda (mesec ili tromesečje) dužan je da pored svih obaveznih elemenata na računu prikaže i iznos avansne uplate.

Ovaj šablon namenjen je obveznicima PDV- koji prodaju robu za koju su primili avansnu uplatu u nekom prethodnom PDV periodu, te na konačnom računu iskazuju podatke o avansnim uplatama.

Primer ino računa za usluge za lica van sistema PDV-a

Preuzmi Saznaj više 2591
8. marta 2017. 11:39

Opis

S obzirom na to da sva dokumentacija na osnovu koje se vrši knjiženje mora biti sastavljena na srpskom jeziku, a da inostranim partnerima obično ispostavljamo račune na engleskom jeziku, za vas smo pripremili model dvojezične fakture za usluge za firme koje nisu u sistemu PDV-a.

Obveznici PDV-a treba ovaj model da prošire obaveznim elementima računa koji nisu navedeni – osnovicom, stopom i iznosom PDV-a ili napomenom o poreskom oslobođenju, ukoliko je promet oslobođen obračuna poreza na dodatu vrednost.

Model za praćenje finansija za preduzetnike

Preuzmi Saznaj više 8910
20. oktobra 2016. 20:42

Opis

Detaljan tekst sa uputstvom za upotrebu možete pročitati ovde

Primer Obaveštenja o zabrani vršenja zlostavljanja

Preuzmi Saznaj više 2780
18. avgusta 2016. 18:49

Opis

Primer Obaveštenja o zabrani vršenja zlostavljanja koje poslodavac treba da dostavi zaposlenom pre stupanja na rad, u skladu sa članom 7. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2010) i Pravilnikom o pravima ponašanja poslodavca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2010)

Priznanica – Otkupni list

Preuzmi Saznaj više 4164
10. juna 2016. 17:12

Opis

Primer dokumenta koji sadrži elemente priznanice, koju izdaje lice koja vrši otkup poljoprivrednih proizvoda i isplaćuje PDV nadoknadu poljoprivredniku, i otkupnog lista, koji je propisan podzakonskim aktima koji uređuju minimalne tehničke uslove u vezi sa otkupom poljoprivrednih proizvoda od poljoprivrednika.

Dokument možete prilagoditi svojim potrebama, uz napomenu da nije preporučljivo brisanje obaveznih elemenata priznanice odnosno otkupnog lista iz dokumenta

Kontrolna lista – Objekti za pruzanje higijenskih usluga i nege

Preuzmi Saznaj više 6049
12. oktobra 2016. 01:12

Opis

Lista sanitarne inspekcije za objekte u kojima se pružaju usluge održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela

Specifikacija gotovinskih računa

Preuzmi Saznaj više 4066
3. juna 2016. 23:27

Opis

Specifikacija gotovinskih računa nije propisan obrazac, ali je vrlo dugo u primeni u praksi zbog svoje korisnosti.

Predstavlja pregled nabavki po pravilu manje vrednosti koje su vršene za gotovinu. Na osnovu specifikacije se uobičajeno podiže gotovina iz blagajne firme kojom se nadoknađuje novac licima koja su plaćala nabavke (uglavnom zaposleni firme).

Rešenje o službenom putu

Preuzmi Saznaj više 2598
17. maja 2016. 16:22

Opis

Rešenje o službenom putu donosi direktor, a na osnovu podnetog obračuna putnih troškova po nalogu za službeni put koji podnosi zaposleni nakon povratka sa službenog putovanja.

Rešenjem direktor usvaja podneti obračun troškova i potvrđuje da zaposleni ima pravo na njihovu nadoknadu u određenoj visini.

Dati primer rešenja možete prilagoditi sopstvenim potrebama.

Mišljenje Ministarstva povodom obaveze ugostitelja na usklađivanje poslovnog imena

Preuzmi Saznaj više 1514
7. aprila 2016. 11:26

Opis

Dana 4.4.2016. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je Sektoru turističke inspekcije dalo Mišljenje o primeni člana 67. stava 4. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon, 93/12, 84/15) koji je stupio na pravnu snagu 14.10.2015. godine.

Primer sporazuma o prestanku radnog odnosa

Preuzmi Saznaj više 24334
10. decembra 2015. 01:04

Opis

Sporazum o prestanku radnog odnosa sa obaveznim Obaveštenjem kojim poslodavac upoznaje zaposlenog sa pravima i obavezama, ako i pravnim posledicama zaključenja Sporazuma

Izjava o prebijanju (kompenzaciji)

Preuzmi Saznaj više 6545
9. septembra 2015. 23:49

Opis

Izjava kojom dužnik obaveštava poverioca o prebijanju međusobnih potraživanja i obaveza, a koju, kao znak saglasnosti, overavaju obe strane.

Izjava o neaktivnosti

Preuzmi Saznaj više 4772
27. septembra 2015. 16:56

Opis

Izjava o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu u skladu sa novim Zakonom o računovodstvu

Izjava o ustupanju prostora

Preuzmi Saznaj više 2375
2. marta 2018. 18:51

Opis

Izjava o ustupanju prostora privrednom društvu ili preduzetniku