• XLSX
  • PDF
  • DOCX

Primer ugovora o pravima i obavezama direktorima – van radnog odnosa

Preuzmi Saznaj više 11635
20. aprila 2017. 00:13

Opis

Primer ugovora o pravima i obavezama direktorima – van radnog odnosa

Ugovor o zakupu putničkog motornog vozila

Preuzmi Saznaj više 12285
21. marta 2017. 15:30

Opis

Ugovor o zakupu putničkog motornog vozila

Primer ugovora o zajmu

Preuzmi Saznaj više 4660
27. januara 2017. 11:34

Opis

Primer ugovora o zajmu pravnom licu od strane fizičkog lica

Primer ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova

Preuzmi Saznaj više 5429
19. januara 2017. 00:57

Opis

Jedan od najčešćih ugovora u privredi kada lice angažujete za povremene i privremene poslove

Primer ugovora o delu

Preuzmi Saznaj više 6788
13. januara 2017. 03:12

Opis

Ugovorom o delu sa drugim fizičkim licem mogu se obuhvatiti samo poslovi koji nisu u okviru delatnosti poslodavca, odnosno nisu predviđeni sistematizacijom i organizacijom radnih mesta.

Ugovor o volontiranju

Preuzmi Saznaj više 8276
29. aprila 2016. 13:51

Opis

Ovim ugovorom se preciziraju obaveze volontera i organizatora volontiranja (koji može biti privredno društvo), u skladu sa Zakonom o volontiranju.

Primer ugovora o zakupu

Preuzmi Saznaj više 11538
10. novembra 2015. 15:02

Opis

Zaključenjem Ugovora o zakupu uređuju se prava i obaveze između zakupodavca i zakupca. Ovo je primer ugovora o zakupu u kojem firma zakljupljuje prostor od fizičkog lica.

Primer pisma o namerama

Preuzmi Saznaj više 4390
1. septembra 2015. 00:07

Opis

Pismom o namerama, strane potpisnice ugovaraju koje će zajedničke pravne poslove preduzeti nakon što se ostvare uslovi navedeni u Pismu, kao i druge elemente od značaja za budući poslovni poduhvat.

Primer ugovora o poslovno tehničkoj saradnji

Preuzmi Saznaj više 27395
1. septembra 2015. 00:07

Opis

Ovim ugovorom se preciziraju obaveze ugovornih strana, najčešće firmi, koje sarađuju na nekom zajedničkom projektu.

Primer ugovora o poverljivosti

Preuzmi Saznaj više 4428
1. septembra 2015. 00:07

Opis

Ugovorom o poverljivosti strane potpisnice regulišu svoja prava i obaveze koje nastaju povodom davanja i primanja poverljivih informacija.

Primer ugovora o radu

Preuzmi Saznaj više 20107
1. septembra 2015. 00:07

Opis

Zakonom o radu propisano je da zaključenjem ugovora o radu zaposleni stupa u radni odnos sa poslodavcem.