• XLSX
  • PDF
  • DOCX

Spisak zaposlenih za overu knjižica zdravstvenog osiguranja

Preuzmi Saznaj više 3549
26. juna 2017. 23:35

Opis

Spisak zaposlenih za overu knjižica zdravstvenog osiguranja

Zahtev za preknjižavanje preplate

Preuzmi Saznaj više 3259
1. septembra 2016. 21:03

Opis

Zahtev za preknjižavanje je dokument kojim od nadležne filijale Poreske uprave zahtevate da se iznos više ili pogrešno plaćenog poreza preknjiži na račun na kome postoji poreski dug. Dokument overava zakonski zastupnik. Uz zahtev se predaju potrebni dokazi (izvod sa tekućeg račun na kome se vidi uplata više ili pogrešno plaćenog poreza, analitičke kartice i slično).

Molba za potvrdu o rezidentnosti (EN + SR)

Preuzmi Saznaj više 3138
7. marta 2016. 22:50

Opis

Molba za potvrdu o rezidentnosti koja vam je potrebna prilikom oslobađanja od poreza po odbitku na uvoz usluga.

Autor: RNIDS

Zahtev za paušalno oporezivanje

Preuzmi Saznaj više 20185
9. septembra 2015. 23:42

Opis

Podnose ga preduzetnici koji ispunjavaju propisane uslove kako bi im Poreska uprava odobrila pravo na paušalno oporezivanje.

Obrazac zahteva nije propisan, pa je dokument koji možete preuzeti jedan od predloga teksta zahteva.

Više o paušalnom oporezivanju možete pročitati u bazi znanja.

Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova zapošljavanja

Preuzmi Saznaj više 1257
24. februara 2018. 00:10

Opis

Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova zapošljavanja