APR – registracija preduzetnika putem interneta

e-Poslovanje

Agencija za privredne registre je od početka 2018. godine uvela mogućnost elektronske registracije preduzetnika. Nova mogućnost još više ubrzava registraciju i donekle smanjuje troškove osnivanja preduzetničke radnje. Budućim preduzetnicima je ostavljena mogućnost da biraju da li će prijave za registraciju…

Ubuduće bez štampanja računovodstvenih isprava

e-Poslovanje

Vlada Republike Srbije saopštila je danas da je učinila još jedan korak u pravcu efikasnijeg, racionalnijeg i jeftinijeg poslovanja jer računovodstvene isprave, uključujući fakture, ne moraju da se štampaju, niti da sadrže pečat i potpis. Potpredsednik Vlade i ministar trgovine,…

Šest novih elektronskih poreskih prijava

e-Poslovanje

Poreska uprava objavila je na svojoj internet stranici obaveštenje poreskim obveznicima o novim poreskim prijavama. Od ponedeljka, 11. januara 2016. godine, elektronski će moći da se podnose još šest novih prijava. Uvode se elektronske prijave: poreza na premije neživotnog osiguranja;…