Rad zaposlenih od kuće

Knjigovodstvo

Zakonom o radu predviđena je mogućnost obavljanja rada zaposlenih van prostorija poslodavca. Ovaj oblik rada obuhvata rad na daljinu i rad od kuće. Poslodavci koji žele da iskoriste prednosti ovakvog modela organizacije treba da se upoznaju sa dodatnim obavezama koje…

Da li je račun bez pečata i potpisa validan za knjiženje?

Knjigovodstvo

Na računima javnih komunalnih preduzeća i telekomunikacionih kompanija već duže vreme možete videti napomenu “Račun je važeći bez pečata i potpisa”. Ipak kada i sami poželite da izdate takav račun, nailazite na upozorenja da to ne činite, često uz nejasno…

Kako ispraviti grešku u PDV računu za građevinske usluge?

Knjigovodstvo

Izmenama odredaba Zakona o porezu na dodatu vrednost predviđeno je “oslobođenje” od PDV-a za građevinsku delatnost. Zakonodavac je pripremio listu delatnosti koje se smatraju građevinskim u svrhu primene člana 10.2.3. Zakona o porezu na dodatu vrednost, kojim je ova olakšica…

Da li kao paušalac moram da imam fiskalnu kasu?

Knjigovodstvo

Nijedan zakon ne nameće obavezu preduzetnicima da poseduju fiskalnu kasu. Zašto smo onda tako formulisali naslov? Zbog toga što većina preduzetnika na taj način formuliše svoje pitanje. Zakonom o fiskalnim kasama uređena je obaveza evidencije prometa (prodaje) u fiskalnoj kasi….