Konkretne olakšice prilikom zapošljavanja novih radnika

Knjigovodstvo

U cilju stimulisanja zapošljavanja, od 01. jula 2014. godine, primenjuju se nove odredbe Zakona o porezu na dohodak građana (član 21v) i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (član 45). Njima je uveden novi sistem olakšica kojim je uređeno…

Uzimanje iz imovine privrednog društva od strane vlasnika

Knjigovodstvo

Osnovali ste privredno društvo (pravno lice) ulaganjem svoje imovine kroz osnivački kapital. Sada želite da novcem sa tekućeg računa firme uplatite sebi letovanje. Vaš pravnik i knjigovođa signaliziraju da to ne činite. Ako pomislite da je novac firme vaš jer…

Uslovi za olakšice za zapošljavanje novih radnika

Knjigovodstvo

Da li imam pravo da koristim olakšice za zapošljavanje novih radnika – uslovi za ostvarivanje prava na refundaciju poreza i doprinosa za novozaposlena lica? Počev od 01. jula 2014. godine na snazi je novi sistem olakšica za podsticanje zapošljavanja. Olakšice…

Knjigovodstveni tretman troškova poslovanja

Knjigovodstvo

Jedan od glavnih fokusa svakog privrednika su (sa pravom) troškovi poslovanja. Od sposobnosti privrednika da upravlja troškovima umnogome zavisi i finansijski rezultat (dobitak odnosno gubitak). Jasno je da niži troškovi uz iste prihode, vode većoj dobiti. Međutim, neće svaki izdatak…

Matična evidencija staža osiguranja

Knjigovodstvo

Upis radnog staža – M4 obrazac Jedan od tri socijalna doprinosa koji poslodavac plaća prilikom isplate zarade jeste i takozvani PIO doprinos – doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje. Vremenski period za koji je određeno fizičko lice bilo prijavljeno na…

Veličina pravnog lica

Knjigovodstvo

Kategorije pravnih lica prema veličini Zakonom o računovodstvu utvrđene su četiri kategorije privrednih subjekata prema veličini. To su: mikro, mala, srednja, i velika pravna lica. Ranijim Zakonom o računovodstvu, koji je prestao da važi stupanjem na snagu novog Zakona objavljenog…