Paušalno oporezovani preduzetnici – Paušalci

Knjigovodstvo

Šta je preduzetnik paušalac, kategorija uz koju se često (pogrešno) prišiva etiketa nekog ko plaća male dažbine državi? Paušalac je preduzetnik koji je oporezovan po sistemu koji je predviđen članom 40. Zakona o porezu na dohodak građana. Namenjen je licima…

Kako se odvija saradnja između vas i knjigovođe?

Knjigovodstvo

Odabrali ste firmu kojoj ćete poveriti vođenje poslovnih knjiga i zaključili ugovor u pismenoj formi. Želeli biste da znate kako se odvija saradnja sa knjigovođom i koju dokumentaciju i podatke treba da im dostavite. Knjigovođi dostavljate svu dokumentaciju koja svedoči…

Poreska amortizacija osnovnih sredstava

Knjigovodstvo

Osnovica za obračun poreza na dobit pravnih lica je oporeziva dobit. Ovo je iznos koji se dobija posebnim postupkom obračuna na obrascu poreskog bilansa, a prilikom izrade završnog računa i poreske prijave poreza na dobit za pravna lica. Zakonom o…

Račun kao osnovni dokument u sistemu PDV

Knjigovodstvo

Obveznici (pravna i fizička lica u sistemu PDV) dužna su da za svaki promet izdaju odgovarajući račun. Ova obaveza propisana je članom 42. Zakona o porezu na dodatu vrednost. Na računu dobavljač obračunava iznos poreza na dobra ili usluge koje…

Zalihe robe i robno knjigovodstvo

Knjigovodstvo

Delatnost trgovinskih preduzeća odvija se kroz kupovinu i prodaju dobara. Trgovci zarađuju na razlici u ceni po kojoj kupe i prodaju robu, po pravilu u neizmenjenom obliku. Dešava se da trgovac robu proda i pre nego što je uskladišti u…

Uplate i isplate u gotovom novcu – Blagajna

Knjigovodstvo

Blagajna je poseban deo organizacije u kome se odvijaju uplate i isplate gotovine u okviru firme. Na ovom mestu čuva se gotov novac koji je primljen po raznim osnovama do uplate na tekući račun. Osoba koja obavlja blagajničko poslovanje (blagajnik)…

Ulazak u sistem PDV

Knjigovodstvo

Ulazak u sistem PDV uređen je Zakonom o porezu na dodatu vrednost kroz više članova. Evidentiranje obveznika u sistem PDV može biti obavezno i dobrovoljno. U sistem PDV obavezno se prijavljuju svi oni privredni subjekti koji su u prethodnih 12…

Šta je knjigovodstvo i zašto je značajno?

Knjigovodstvo

Jedan od glavnih saradnika svakog privrednika jeste njegov knjigovođa. Ovo posebno važi za mala preduzeća, u kojima najčešće jedna osoba ili njih nekoliko preuzimaju veliki broj poslova. U takvim uslovima se i od knjigovođe očekuje da pokrije više od samog…

Obavezan godišnji popis

Knjigovodstvo

Tokom godine, može doći do odstupanja između stvarnog stanja imovine i obaveza i stanja u knjigama, što zbog grešaka i propusta prilikom knjiženja, što zbog poslovnih događaja koji ostaju nedokumentovani, pa samim tim i neproknjiženi. Kraj godine je vreme za…

Izvod otvorenih stavki

Knjigovodstvo

Usaglašavanje dugovanja i potraživanja – Izvod otvorenih stavki (IOS) Kruna svih aktivnosti koje se tokom godine obavljaju u knjigovodstvu svake firme je završni račun (bilans), koji pokazuje stanje imovine i obaveza firme i kakav je rezultat tokom godine postigla. Finansijski…