Finansijsko i robno knjigovodstvo

Knjigovodstvo

Knjigovodstvo je poslovna funkcija koju moraju da obezbede sva pravna lica i preduzetnici, osim preduzetnika paušalaca, kojima Poreska uprava na njihov zahtev, a ukoliko ispunjavaju određene uslove, dozvoljava da ne vode poslovne knjige. Bez obzira da li privredni subjekat organizuje…

Poslovna dokumentacija

Knjigovodstvo

Knjigovođa je neka vrsta biografa vašeg biznisa. On beleži finansijski život preduzeća. S tim što vas ne prati u stopu i gleda šta vi radite, već to saznaje posredstvom dokumentacije koju mu vi dostavite. U radu svake firme nastaje veliki…

Predaja elektronske poreske prijave i ovlašćenje po PEP obrascu

Knjigovodstvo

U sklopu modernizacije državne uprave, uveden je i elektronski servis Poreske uprave. On se nalazi na adresi eporezi.poreskauprava.gov.rs i za sada podržava elektronsku predaju nekih poreskih prijava i uvid u stanje poreskog duga za tekuću godinu. Elektronska predaja poreskih prijava…

Osnovna sredstva

Knjigovodstvo

Osnovna sredstva obuhvataju poslovnu imovinu, materijalnu i nematerijalnu, koja se u poslovnom procesu koristi (troši) duže od godinu dana. Iako uložena u celosti u radni postupak, ova sredstva se ne troše odmah, već proizvode ekonomske koristi (proizvode i usluge) duži…