Radno angažovanje direktora u društvu ograničene odgovornosti – Direktor koji obavlja poslove po osnovu ugovora van radnog odnosa

Knjigovodstvo

Svako društvo ograničene odgovornosti (doo) mora imati zakonskog zastupnika – direktora. O delokrugu direktora, njegovim obavezama i odgovornostima pisali smo ovde. U nastavku možete pročitati koje poreske obaveze nastaju usled različitih modaliteta radnog angažovanja direktora. Direktor privrednog društva može obavljati…

Kako ugovoriti radno vreme?

Knjigovodstvo

Od 8 do 16, fleksibilno, 6 dana u nedelji po 7 sati, u smenama, 12 sati rada pa 24 sata odmora – kakvo radno vreme je potrebno da bi se proces rada nesmetano odvijao u vašoj firmi? Da li ste…

Rad noću

Knjigovodstvo

Prema Zakonu o radu, radom noću smatra se rad koji se obavlja u vremenu od 22,00 časa do 6,00 časova narednog dana. U funkciji zaštite zdravlja zaposlenih, Zakon uvodi obaveze za poslodavce. Poslodavac čiji zaposleni rade noću dužan da obezbedi…

Tri zablude o „preduzetničkoj radnji“

Knjigovodstvo

1. zabluda – „Imam preduzetničku radnju“ „Ja sam vlasnik preduzetničke radnje“. „Da li u nazivu moje radnje mora da stoji SZR ili SR?“ „Da li kao preduzetnik moram da zaključim ugovor o radu sa mojom radnjom?“ „Da li treba da…

Zakup poslovnog prostora

Knjigovodstvo

Svako privredno društvo i preduzetnik moraju imati registrovano sedište. Sedište je mesto iz koga se upravlja obavljanjem delatnosti. Obavezno se registruje kod Agencije za privredne registre kao podatak o adresi i mestu sedišta. Mikro i mala privredna društva i preduzetnici…

Promena sedišta pravnog lica ili preduzetnika

Knjigovodstvo

Kada vas nakon selidbe kancelarije prođe glavobolja od pakovanja, prevoza i raspakivanja, počinje glavobolja zbog promene adrese u svim dokumentima i kod institucija koje imaju podatak o vašem sedištu. Adresa sedišta registrovana je u Registru privrednih društava i Registru preduzetnika…