Korišćenje poslovnog prostora bez naknade

Knjigovodstvo

Mnoga pravna lica i preduzetnici koriste poslovni prostor bez naknade, i na adresi ovog prostora registruju sedište. Vlasnik poslovnog prostora u ovom slučaju daje na besplatno korišćenje svoj poslovni prostor pravnom licu ili preduzetniku, koji ga koristi za obavljanje svoje…

PayPal i kada može biti problematičan?

Knjigovodstvo

PayPal je strana kompanija osnovana u Americi čija je osnovna delatnost izdavanje elektronskog novca i pružanje usluga u vezi sa plaćanjem. Korisnici mogu da obave plaćanje preko interneta bez ostavljanja podataka o svojim kreditnim karticama i računima u banci, pa…

Kome pravno lice može da odobri pozajmicu?

Knjigovodstvo

Pravno lice može da odobri pozajmicu: fizičkom ili pravnom licu u zemlji i pravnom licu u inostranstvu koje je u većinskom vlasništvu domaćeg pravnog lica – zajmodavca. Zakon ne zabranjuje firmi da odobri zajam bilo kom fizičkom licu rezidentu pa…

Prekovremeni rad

Knjigovodstvo

Za većinu firmi, radno vreme podrazumeva pet radnih dana nedeljno, u kojima zaposleni obavljaju poslove od 8 do 16 ili od 9 do 17 časova. Radna nedelja od 40 časova je standard propisan Zakonom o radu. Međutim, zbog prirode posla…

Da li firma može da odobri zajam ili kredit?

Knjigovodstvo

Jedna grupa pitanja koja dobijamo su pitanja u vezi pozajmica koje osnivači daju svojim privrednim društvima u momentima nelikvidnosti. Ovu temu, sa naročitim osvrtom na Zakon o stečaju obradili smo ovde. Pored toga, privrednike zanima da li firme mogu da…

Rad zaposlenih od kuće

Knjigovodstvo

Zakonom o radu predviđena je mogućnost obavljanja rada zaposlenih van prostorija poslodavca. Ovaj oblik rada obuhvata rad na daljinu i rad od kuće. Poslodavci koji žele da iskoriste prednosti ovakvog modela organizacije treba da se upoznaju sa dodatnim obavezama koje…

Da li je račun bez pečata i potpisa validan za knjiženje?

Knjigovodstvo

Na računima javnih komunalnih preduzeća i telekomunikacionih kompanija već duže vreme možete videti napomenu “Račun je važeći bez pečata i potpisa”. Ipak kada i sami poželite da izdate takav račun, nailazite na upozorenja da to ne činite, često uz nejasno…