Kako ispraviti grešku u PDV računu za građevinske usluge?

Knjigovodstvo

Izmenama odredaba Zakona o porezu na dodatu vrednost predviđeno je “oslobođenje” od PDV-a za građevinsku delatnost. Zakonodavac je pripremio listu delatnosti koje se smatraju građevinskim u svrhu primene člana 10.2.3. Zakona o porezu na dodatu vrednost, kojim je ova olakšica…

Da li kao paušalac moram da imam fiskalnu kasu?

Knjigovodstvo

Nijedan zakon ne nameće obavezu preduzetnicima da poseduju fiskalnu kasu. Zašto smo onda tako formulisali naslov? Zbog toga što većina preduzetnika na taj način formuliše svoje pitanje. Zakonom o fiskalnim kasama uređena je obaveza evidencije prometa (prodaje) u fiskalnoj kasi….

Rad predstavništva strane firme u Srbiji

Knjigovodstvo

Zakonom o privrednim društvima, predstavništvo stranog privrednog društva definisano je kao njegov izdvojen organizacioni deo koji može obavljati prethodne i pripremne radnje u cilju zaključenja pravnog posla tog društva. Dakle, ukoliko strana firma želi da u Srbiji ima kancelariju koja…

Unos nepokretnosti kao uloga u zavisno privredno društvo

Knjigovodstvo

Zakonom o privrednim društvima, predviđeno je da se kapital sastoji od novčanih i nenovčanih uloga izraženih u novcu, u dinarima. Članovi privrednog društva (osnivači) mogu dakle ulagati u svoje privredno društvo novac, ali i stvari i prava. U ovom tekstu…

Kupovina predmeta lične svojine od fizičkih lica

Knjigovodstvo

Da li ste došli u priliku da otkupite određeno dobro od fizičkog lica – građanina, ali niste bili sigurni da li je takva kupovina dozvoljena i da li ste dužni da platite određeni porez? U ovom tekstu pokušaćemo da objasnimo…