Kako da platim što manje poreza?

Knjigovodstvo

Plaćanje poreza je obaveza. Ako imate svoju firmu, to već znate. Ako to znate, ali izbegavate, to vas može koštati više od samog poreza. Ako i dalje izbegavate, onda znajte da košta sve nas. Svaki put kada ne platite porez, …

Zamena zdravstvenih knjižica zdravstvenim karticama

Knjigovodstvo

Zakonom o zdravstvenom osiguranju predviđeno je uvođenje novih elektronskih isprava – kartica zdravstvenog osiguranja. Kartice treba da zamene zdravstvene knjižice koje su sada u upotrebi, i to najkasnije do 31.12.2016. godine. Izdavanje novih zdravstvenih kartica odvijaće se tokom 2016. godine….

Otpis obaveza

Knjigovodstvo

Tokom poslovanja firme nastaju razna potraživanja i obaveze. Obaveze predstvljaju jednu od osnovnih kategorija u knjigovodstvu i obuhvataju sva dugovanja koja firma ima. Po osnovu obaveza u budućnosti se očekuje smanjenje imovine firme (recimo plaćanjem duga dobavljaču sa tekućeg računa…

Poreski aspekt ispravke i otpisa potraživanja

Knjigovodstvo

Do sada smo govorili o računovodstvenom/knjigovodstvenom aspektu ispravke i otpisa potraživanja. On polazi od zahteva da imovina u bilansu ne bude precenjena. Dakle, ukoliko postoji potraživanje koje nije verovatno da će vam doneti novac u budućnosti, računovodstveni standard zahteva da…

Kako se knjiži ispravka vrednosti i otpis potraživanja

Knjigovodstvo

Kao što smo naveli u prethodnom tekstu Ispravka i otpis potraživanja, dokument u kojem se vrši procena naplativosti potraživanja je popisna lista. Na osnovu popisne liste, zakonski zastupnik (najčešće direktor ili preduzetnik) donosi odluku o ispravci vrednosti i otpisu potraživanja,…

Ispravka i otpis potraživanja u poslovnim knjigama

Knjigovodstvo

Sa krajem godine stižu i poslovi pripreme za sastavljanje finansijskih izveštaja – bilansa. Ovi izveštaju su kruna rada knjigovođe, koji je tokom godine redovno beležio sve poslovne promene na imovini, obavezama i kapitalu. Kako postoji nekoliko interesnih grupa zainteresovanih za…

Lična zarada preduzetnika

Knjigovodstvo

Različiti oblici organizovanja privrednih subjekata i radnog angažovanja lica u njima podrazumevaju i različite oblike isplata i njihovog oporezivanja. Preduzetnici, kao najzastupljeniji oblik organizovanja u našoj privredi su lica koja samostalno obavljaju delatnost. Višak prihoda nad rashodima koji ostvare tokom…