Pronađite zajednički jezik sa milenijalcima

Ljudski resursi

Kažu da svako vreme ima svoju generaciju, a ovo je definitivno doba milenijalaca. Već znamo da oni menjaju svet i da ih, baš zbog toga, ostatak koji se opire promeni neretko posmatra kroz prizmu predrasuda. Baš kao i svaka druga…

Gejmifikacija nagrađivanja

Ljudski resursi

Gejmifikacija je 75% psihologija i 25% tehnologija – Gabe Zichermann Ako nešto raste, to je definitivno tržište gejmifikacije. Pre 2010. godine gotovo da nije ni postojalo, a danas ovo tržište vredi oko 5,5 milijardi dolara. Kažu da će do 2022….

Kako izaći na kraj sa „teškim“ ljudima

Ljudski resursi

Sigurno je da preduzetništvo sa sobom donosi jednu vrstu slobode koju je teško pronaći u drugim formama rada. Imamo veću slobodu da biramo ljude sa kojima radimo, ali to i dalje ne znači da se nećemo baviti ljudima. Naprotiv, ako…

Integritet kao kriterijum za izbor zaposlenih

Ljudski resursi

Svakako je jedan od najvažnijih razloga da neko bude primljen u radni odnos. Integritet pojedinca, nasuprot apsolutnoj i nekritičkoj poslušnosti, bez obzira na posledice po sve. Akcija nasuprot reakciji. Briga za firmu, nasuprot brizi isključivo za lične interese. Integritet predstavlja…

Prekovremeni rad: za ili protiv – otići ili ostati

Ljudski resursi

Veoma važno pitanje koje se nameće u svakoj kompaniji jeste odnos prema prekovremenom radu. Kada je on neophodan, a kada besmislen i iznuruje bez svrhe? Odgovor zavisi od trenutnih potreba posla i pozicije u organizaciji. Ako postoji realna potreba da…

Ogledalce, ogledalce ko je najlepši na svetu?

Ljudski resursi

Ko ne voli da bude voljen, poštovan i uvažavan? Kako u privatnom tako i u poslovnom životu, prirodna je potreba da želimo da budemo okruženi ljudima koji se sa nama slažu, koji nas podržavaju i hvale. Kada posao ide dobro…

Jedna briga po jedinici vremena, moliću

Ljudski resursi

Radni dan jednog preduzetnika obično se može opisati kao naporan. Gustog rasporeda, sa mnoštvom stvari o kojima treba misliti. I ma kako dobro da ste organizovani i efikasni, dešava se da vas preplavi briga o svim stvarima koje tek treba…

Izricanje procene ‒ želja za razumevanjem

Ljudski resursi

Suština svakog poslovanja je rad sa ljudima: kupcima, dobavljačima, saradnicima, državnim organima, nadređenima, podređenima… On se, opet, ogleda u komunikaciji: formalnoj, neformalnoj, usmenoj, pismenoj, u toku i van radnog vremena… Uvek postoji potreba da se definišu međusobni odnosi na različitim…