Kako upravljati organizacionim promenama

Ljudski resursi

Svako ko je odlučio da pokrene sopstveni biznis svestan je da mora imati veoma fleksibilan stav prema promenama. Promene su neizostavni deo svakog procesa, pa tako i celokupnog poslovanja. Ponekad je, zapravo, pitanje opstanka mnogih kompanija zapravo pitanje koliko dobro…

Mobing iz perspektive ljudskih resursa

Ljudski resursi

Mobing je danas veoma prisutna tema u biznisu. O njemu se priča više nego ikad, a zahvaljujući istraživanjima i bavljenjem novom temom, možemo ga prepoznati i pre nego što dođe do njegove eskalacije. O pravnim aspektima mobinga možete se informisati…

Apsentizam: Kada zaposleni često odsustvuju sa posla

Ljudski resursi

Primećujete da vaši zaposleni često, naizgled neopravdano, odsustvuju sa posla? Učestalo pozivaju da kažu da su bolesni, iako u to, sa razlogom, sumnjate? Ili neplanirano uzimaju odsustva za koja vam daju nejasna objašnjenja? Produžavaju pauze, kasne na posao ili odlaze…

Prijateljstva i veze na radnom mestu

Ljudski resursi

Kada je reč o ponašanju ljudi na poslu, reč koja predstavlja ideal kome bi bilo potrebno težiti je – profesionalnost. Ona, najjednostavnije rečeno, predstavlja ponašanje prilagođeno poslovnom kontekstu, usmereno na obavljanje posla i usklađeno sa pravilima i ciljevima firme. Profesionalnost,…

Kako korektno i profesionalno otpustiti radnika?

Ljudski resursi

Svaka firma se, pre ili kasnije, susretne sa time da nekog od radnika treba otpustiti. Razlozi tome mogu biti razni – od toga da je prestala potreba za njegovim angažmanom, pa do toga da njegov rad ili ponašanje nisu zadovoljili…

Kako „pametno“ postavljati ciljeve?

Ljudski resursi

Ciljevi predstavljaju veoma snažne motivacione sile. Kada pred sobom imamo cilj i znamo način na koji možemo da ga postignemo, onda je, takoreći, pola posla već obavljeno. Sve što je ostalo jeste da se dosledno i strpljivo napreduje ka tom…