Sastanci: Zašto su važni i kako ih organizovati

Ljudski resursi

Jedna od najvažnijih i najmoćnijih formi komunikacije u kontekstu poslovanja jesu sastanci. Pritom, podjednako mislimo na važnost internih sastanaka, kojima prisustvuju svi zaposleni, i sastanaka koji uključuju partnere, kupce i sve one koji se nalaze izvan firme, ali su sa…

Šta je radna atmosfera i kako na nju uticati?

Ljudski resursi

Zaposleni ljudi, svakoga dana, na svom radnom mestu provode oko osam sati. To je jedna trećina celog dana, stoga je veoma važno na koji način doživljavaju atmosferu na poslu. A kakva će atmosfera biti određuju svi već pominjani važni faktori…

Ima neka tajna veza: Osobine ličnosti i posao

Ljudski resursi

Nije neophodno da budete psiholog kako biste uočili da se ljudi međusobno veoma razlikuju. Neke stvari su nam zajedničke, ali još je više onih po kojima smo različiti, a to se prevashodno odnosi na osobine ličnosti. Zaposleni u svoje radno…

Kako pristupiti zaposlenom koji ima problem

Ljudski resursi

Radni kolektiv čine ljudi, koji na posao donose i svoje lične probleme. Ma koliko se trudili da odvojimo poslovno od privatnog, događaji iz obe sfere utiču na nas i ponekad je nemoguće da ne „ponesemo“ neki problem sa posla kući,…

Rad sa „teškim“ ljudima – II deo

Ljudski resursi

U prethodnom tekstu bavili smo se karakteristikama „teških“ ljudi. Već znamo da svako od nas ponekad može poneti epitet „teške“ osobe, ali ovde je reč o onima koji dosledno nose taj epitet. U privatnom životu, najčešće možemo da biramo ljude kojima…

Rad sa „teškim“ ljudima – I deo

Ljudski resursi

Rad sa ljudima ima brojne izazove, a svi se oni zasnivaju na činjenici da smo svi mi međusobno različiti. Čak i ako delimo neke zajedničke osobine ili interesovanja, to je samo jedan deo naše ličnosti. Stoga, upravo sposobnost rada sa…

Važnost eksterne komunikacije i prvog utiska

Ljudski resursi

Poznato je da komunikacija predstavlja jedan od ključnih procesa u svakoj organizaciji, bez obzira na njenu veličinu. Najjednostavnije rečeno, bez dobre komunikacije, nema ni dobrog poslovanja. Interna komunikacija u jednoj firmi odnosi se na sve razmene koje imaju zaposleni unutar…

Kako se nositi sa emocijama drugih ljudi?

Ljudski resursi

Sada kada znamo kako možemo da, uslovno rečeno, izađemo na kraj sa sopstvenim emocijama, bez postavljanja pred sebe nemogućih zadataka kao što su „Moram da kontrolišem svoje emocije“, „Kako da se ne osećam ljuto/potišteno/razočarano“ i tome slično, možemo se zapitati…

Emocije: Šta sa njima raditi – II deo

Ljudski resursi

Zamislite svet u kome možete da vladate svojim emocijama u potpunosti. Da sprečite određenu emociju da se javi, da je, ako se već javi, uklonite i na taj način se zaštitite od svega onoga što one nose – od osećaja…