Gde je emocijama mesto u poslu – I deo

Ljudski resursi

Odvajanje privatnog od poslovnog života je odlična ideja. I u teoriji, i u praksi. Tako se trudimo da posao ne donosimo kući, da sa kolegama ne pričamo previše o privatnim problemima koji nas muče. Da odvojimo vreme za „kod kuće“…

Uzroci problema u komunikaciji i njihove posledice

Ljudski resursi

S obzirom na to da na komunikaciju, koja sama za sebe predstavlja kompleksan i delikatan proces, utiču mnogobrojni faktori, vrlo lako može doći to toga da ona postane neefikasna i neadekvatna. To može negativno da se odrazi ne samo na…

Kako i zašto zaposliti pripravnike?

Ljudski resursi

Za osobu koja se nalazi na samom početku svoje karijere, veoma je značajna prilika da počne da radi u struci. Taj prelaz između školovanja i rada često obeležava pripravnički staž. Iz pozicije poslodavca koji posluje unutar privatnog sektora, zapošljavanje pripravnika…

Kako samostalno napisati dobar oglas za posao

Ljudski resursi

Pisanje dobrog oglasa za posao veoma je važno za ishod kompletne profesionalne selekcije. Pretpostaviti da je kratak i štur opis otvorenog radnog mesta dovoljan je pogrešno, zato što se procenjivanje kandidata i kompanije koja zapošljava odvija dvosmerno: ne procenjujete samo…

Testiranje kandidata

Ljudski resursi

Testiranje kandidata – „uradi sam“ verzija Jedan od vrlo rasprostranjenih i važnih koraka u profesionalnoj selekciji jeste testiranje kandidata. Ono može biti psihološko, pri čemu se procenjuju osobine ličnosti i intelektualne (ali i druge) sposobnosti kandidata. Druga vrsta testiranja jeste testiranje…

Briga o ljudima: Šta smo do sada naučili

Ljudski resursi

Dvadeseti vek doneo je mnogobrojne novine po pitanju odnosa prema ljudima kao faktoru uspešnosti jedne kompanije, bez obzira na njenu delatnost i veličinu, a XXI je samo pokazao koliko je promena perspektive bila neophodna. Svi znamo za primere kao što…

Dobre i loše strane outsourcinga

Ljudski resursi

Rasprostanjenost tehnologija i sredstava komunikacije kao jedan od efekata imaju i promene u poslovanju. One se, u najvećoj meri i najjednostavnije rečeno, ogledaju u tome što je danas moguće da za vas radi neko ko živi na drugom kraju sveta….

Šta je uvođenje u posao i kako se sprovodi?

Ljudski resursi

Nakon što je profesionalna selekcija završena i pronađeni su adekvatni kandidati za otvoreno radno mesto, veliki broj poslodavaca misli da se tu proces zapošljavanja novog radnika završava. Istina je, pak, da ovime proces zapošljavanja zapravo – započinje. Uvođenje u posao sastoji…

Kako samostalno sprovesti profesionalnu selekciju: prvi koraci

Ljudski resursi

U velikim kompanijama profesionalnu selekciju sprovode odeljenja koja se bave ljudskim resursima. Međutim, srednje i male kompanije nemaju takva odeljenja. Ko se onda u ovim firmama bavi profesionalnom selekcijom? Odgovori su: neko unutar kompanije (najčešće vlasnik i/ili direktor) ili se…