Šta su i kako se sprovode obuke za zaposlene?

Ljudski resursi

Obuke za zaposlene predstavljaju jednu od usluga koje nude mnoge HR agencije. Značaj obuka je višestruk, pa se stoga njihovom planiranju i izvođenju posvećuje posebna pažnja. Pre sprovođenja obuka u okviru nekog preduzeća, najpre je neophodno ispitati aktuelno stanje po…

Šta je analiza posla i kako se sprovodi?

Ljudski resursi

Definicija analize posla jeste da je reč o sistematskom postupku prikupljanja, organizovanja i interpretiranja svih važnih informacija o tome koji su zahtevi koje mora da ispuni zaposleni na određenom radnom mestu. Drugim rečima, analiza posla je zapravo analiza svega onoga…

Koja pitanja postavljati kandidatima na razgovoru za posao?

Ljudski resursi

Sprovođenje profesionalne selekcije sa zadovoljavajućim ishodom zahteva dobru pripremu. Deo te pripreme su i pitanja koja ćete, tokom intervjua, postavljati kandidatima. Intervju je nezamenljiv kada je reč o prvoj proceni kandidata, kada odlučujete o tome da li on zadovoljava vaše kriterijume…

Kada je vreme da se zaposli novi radnik?

Ljudski resursi

Zaposliti nekog novog uvek predstavlja svojevrstan izazov za kompaniju. Ne samo po pitanju troškova koji su potrebni kako za samo zapošljavanje, tako i za ono što dolazi posle, već i po pitanju prepoznavanja potrebe da se zaposli neko novi. Takva…