O čemu pisati kada više nemate o čemu da pišete?

Marketing

Besprekorna belina praznog lista papira (i njegovog digitalnog naslednika Word dokumenta) ponekad u vama može probuditi oprečne reakcije. Uvrnuti osećaj naklonosti karakterističan je za trenutke kada shvatite da ste već na trećoj stranici vašeg sledećeg blog posta, a pritom niste…

Koraci za sprovođenje analize tržišta: Veliko finale

Marketing

Istraživanje je sprovedeno, podaci su prikupljeni. Sada ste za jedan ogroman i važan korak bliže razumevanju onoga što vaši kupci žele. Šta činiti sa prikupljenim informacijama? Najpre, analizirati ih i intepretirati. Analiza i interpretacija dobijenih rezultata Ovo je veoma kritičan…

Koraci za sprovođenje analize tržišta: Targetiranje – III deo

Marketing

Nakon što ste najpre identifikovali, a potom sproveli istraživanje o svojim potencijalnim kupcima (prve dve faze targetiranja tržišta), na redu je treća faza. 3. faza: Odabir ciljnog tržišta Rezultati istraživanja (više o tome kako se sprovodi istraživanje biće opisano u…

Koraci za sprovođenje analize tržišta: Analiza situacije

Marketing

Uspešno završena prva faza analize tržišta – definisanje problema – sada je na redu sledeća faza. Ona je takođe veoma bitna, što znači da joj treba posvetiti vreme i pažnju. Naravno, od uspešnosti prethodne faze zavisiće i uspešnost ove, zato…

Koraci za sprovođenje analize tržišta: Definisanje problema

Marketing

Nakon što je definisano tržište, došlo je vreme za još veće poduhvate. Ne dajte da vas to obeshrabri; ako ste pažljivo sproveli targetiranje, ostali koraci će biti lakši. Kako bi se napravila valjana analiza tržišta, potrebno je odgovoriti na sledeća…

Kako postaviti komunikacionu strategiju za društvene mreže?

Marketing

Efikasno poslovanje, bilo čime da se bavimo, zavisi od mnogo faktora. Komunikaciona strategija, kao jedan od njih, nam u velikoj meri može pomoći u prenošenju informacija korisnicima i ostvarivanju poslovnih ciljeva u kraćem ili dužem roku. Društvene mreže, kao najkorišćeniji…

Šta je viral i kako nastaje viralni sadržaj?

Marketing

U poslednje vreme sve je više pokušaja da se kreira viralni sadržaj. U moru stvari koje u toku dana vidimo na društvenim mrežama pažnja korisnika se svodi na minimum. Potrebno je kreirati kvalitetan sadržaj kojim ćemo pre svega pridobiti nečiju…

Kratki vodič za upoznavanje ciljnog tržišta

Marketing

Svako ko se odlučio na pokretanje sopstvenog preduzeća, zna koliko je važno uzeti u obzir zahteve tržišta i potrebe krajnjih korisnika kojima će predstaviti svoje proizvode ili usluge. Upoznavanje sa prilikama na tržištu svakako je preduslov za uspešno poslovanje, a…