Izricanje procene ‒ želja za razumevanjem

Ljudski resursi

Suština svakog poslovanja je rad sa ljudima: kupcima, dobavljačima, saradnicima, državnim organima, nadređenima, podređenima… On se, opet, ogleda u komunikaciji: formalnoj, neformalnoj, usmenoj, pismenoj, u toku i van radnog vremena… Uvek postoji potreba da se definišu međusobni odnosi na različitim…

Transformacija poslovanja

Menadžment

Reč „transformacija“ se danas često koristi u biznisu, naročito u IT sektoru. Ako pogledamo oko sebe, primetićemo da se dosta govori o pojmovima kao što su digitalna transformacija, Lean transformacija ili agilna transformacija, kao i da se često insistira na…

Upoznajte svoje tržište

Menadžment

Ovo je tekst koji će vas upoznati sa osnovnim pojmovima u vezi tržišta. Tekst je namenjen onima koji vode sopstveni biznis, ali i onima koji se bave donošenjem odluka u okviru organizacija u kojima rade. Ovaj tekst će vam pomoći:…

Eksterni audit – formalna ocena usaglašenosti sistema

Menadžment

Za razliku od interne provere odnosno internog audita, eksterni audit predstavlja proveru sistema menadžmenta upravljanja kvalitetom od strane nezavisnog tela. To može biti sertifikaciono telo odnosno sertifikaciona kuća koja utvrđuje usaglašenost sistema sa zahtevima standarda ili može biti zainteresovana strana…

Kako se boriti sa škartom u proizvodnim preduzećima?

Menadžment

Škart označava ono što je oštećeno neupotrebljivo, neusaglašeno, i škartirati znači: izdvojiti, odbaciti, isključiti, ono što je neusglašeno, pokvareno. Škart u procesu proizvodnje najčešće nastaje usled lošeg planiranja bilo sa akspekta greške u tehnologiji i mašinama ili usled ljudskog faktora….

Prodavac – saučesnik

Menadžment

Šta vas sprečava da stupite u kontakt sa kupcem koji vam više od sedam dana, dve sedmice, ili čak ceo mesec nije platio fakturu? Zar vam je očuvanje sopstvenog biznisa zaista toliko nebitno ili bar u toj meri manje bitno…

O timskim i individualnim resursima – tempiranje forme

Menadžment

Menadžer vodi računa o svojim resursima i resursima članova svog tima: Za to postoje dva osnovna razloga: Savremeno poslovanje donosi napor. Izaziva stres, zabrinutost, strepnju. Nekad i strah za poziciju ili posao uopšte. Strah od gubljenja trenutnih i budućih privilegija….

Da li ste čuli za mračne podatke?

Menadžment

Dark data, ili u slobodnom prevodu mračni podaci, zvuči kao nešto što bismo mogli da sretnemo samo u realnosti filma Matrix. Međutim, čak i u ovoj našoj, manje uzbudljivoj stvarnosti postoje nestrukturirane digitalne informacije koje se zovu baš tako –…