Eksterni audit – formalna ocena usaglašenosti sistema

Menadžment

Za razliku od interne provere odnosno internog audita, eksterni audit predstavlja proveru sistema menadžmenta upravljanja kvalitetom od strane nezavisnog tela. To može biti sertifikaciono telo odnosno sertifikaciona kuća koja utvrđuje usaglašenost sistema sa zahtevima standarda ili može biti zainteresovana strana…

Kako se boriti sa škartom u proizvodnim preduzećima?

Menadžment

Škart označava ono što je oštećeno neupotrebljivo, neusaglašeno, i škartirati znači: izdvojiti, odbaciti, isključiti, ono što je neusglašeno, pokvareno. Škart u procesu proizvodnje najčešće nastaje usled lošeg planiranja bilo sa akspekta greške u tehnologiji i mašinama ili usled ljudskog faktora….

Prodavac – saučesnik

Menadžment

Šta vas sprečava da stupite u kontakt sa kupcem koji vam više od sedam dana, dve sedmice, ili čak ceo mesec nije platio fakturu? Zar vam je očuvanje sopstvenog biznisa zaista toliko nebitno ili bar u toj meri manje bitno…

O timskim i individualnim resursima – tempiranje forme

Menadžment

Menadžer vodi računa o svojim resursima i resursima članova svog tima: Za to postoje dva osnovna razloga: Savremeno poslovanje donosi napor. Izaziva stres, zabrinutost, strepnju. Nekad i strah za poziciju ili posao uopšte. Strah od gubljenja trenutnih i budućih privilegija….

Da li ste čuli za mračne podatke?

Menadžment

Dark data, ili u slobodnom prevodu mračni podaci, zvuči kao nešto što bismo mogli da sretnemo samo u realnosti filma Matrix. Međutim, čak i u ovoj našoj, manje uzbudljivoj stvarnosti postoje nestrukturirane digitalne informacije koje se zovu baš tako –…

Troškovi nabavke opreme

Menadžment

Najbolje se izražavaju kroz ukupne troškove eksploatacije opreme tokom njenog životnog ciklusa Kompletna kalkulacija vidi se na sledećem primeru: Kompanija A, proizvođač auto-delova, je odlučila da zbog povećanja kvaliteta i produktivnosti nabavi novu mašinu za proizvodnju filtera. Ovaj slučaj je…

Liderstvo, posvećenost i predstavnik rukovodstva za kvalitet

Menadžment

Osim politike kvaliteta odeljak 5. standarda ISO 9001 : 2015 govori i o obavezama rukovodstva vezanim za liderstvo i posvećenost sistemu menadžmenta kvalitetom, kao i o organizacionim ulogama, odgovornostima i ovlašćenjima unutar organizacije. Ono što se naglašava poslednjom revizijom standarda…