Poslovni inkubatori kao podrška razvoju preduzetništva

Menadžment

Startup predstavlja novi poslovni poduhvat koji je baziran na inovativnoj ideji preduzetnika i koji ima potencijal brzog rasta i razvoja. Startup je nosilac preduzetničke ideje i obično se odnosi na mladu kompaniju starosti od 1 do 3 godine. Ranjivost Startup…

A da se nakačimo?

Menadžment

Razvoj poslovanja (Business Development) predstavlja posebnu vrstu izazova sa kojom se suočavaju vlasnici malog i srednjeg biznisa. Bez obzira što postoje brojne pogodnosti koje pruža Internet, ne treba gajiti iluzije da je razvoj poslovanja lak posao. To posebno važi za…

Uska grla proizvodnje i plan prodaje

Menadžment

Veoma je česta situacija da MSP-malo i srednje preduzeće nastane zahvaljujući prodajnim sposobnostima vlasnika, njegovom pregovaračkom potencijalu i praćenju tržišta. Ovo donekle uslovljava da i razvoj preduzeća bude zasnovan na prodaji, a sve ostale aktivnosti i sektori budu podredjeni prodajnom…

Kompetencije zaposlenih

Menadžment

Kompetencije zaposlenih predstavljaju jednu od najvažnijih oblasti poslovnog upravljanja. S jedne strane, one utiču na poslovne performanse i uspeh na tržištu, dok, s druge strane, one utiču na lično zadovoljstvo zaposlenog radom u određenoj firmi. Šta su to kompetencije? Kompetencije…

Prelomna tačka poslovanja vs Cash flow

Menadžment

Dva veoma bitna insrumenta za uspešno vodjenje preduzeća su analiza i projekcija Prelomne tačke poslovanja preduzeća i upravljanje Cash Flow-om, odnosno tokovima gotovine u preduzeću. U planiranju i analizama u malim i srednjim preduzećema,  prepoznat je značaj ovih alata, medjutim …

Kreativnost postaje ključna u poslovanju budućnosti

Menadžment

Ove godine navršilo se dve decenije kako je Toni Bler, verovatno i ne sluteći kakve će to globalne promene pokrenuti, u program svoje vlade uvrstio razvoj kreativne privrede Ujedinjenog Kraljevstva. Osnovna filozofija bila je da se kreativni potencijali britanskog društva,…

Kako da zaštitim ideju?

Menadžment

Jedan od najvećih izazova sa kojima se preduzetnici često susreću je pitanje zaštite ideje. Ideje preduzetnicima znače mnogo. Ideja za preduzetnika je isto što i inspiracija za umetnika. Oni od toga žive, jer su oni (preduzetnici) po definiciji ljudi koji…

Istraživanje stavova grupe – određivanje stepena zadovoljstva zaposlenih

Menadžment

Istraživanje stavova grupe (group attitude survey) – određivanje stepena zadovoljstva zaposlenih Ovo je efikasan i široko rasprostranjen vid komunikacije između članova organizacije i njihovih menadžera. Ovu vrstu istraživanja najčešće organizuje i sprovodi služba za ljudske resurse. Sastoji se u popunjavanju…

Indikatori naplate potraživanja

Menadžment

Pitanje vođenja, kontrole i naplate potraživanja, jedno je od najvažnijih pitanja u svakom preduzeću. Nijedna prodaja nije dovedena do kraja, ukoliko po tom osnovu nisu dobijena dogovorena novčana sredstva. Prikupljanjem nenaplaćenih potraživanja obezbeđuje se neometani priliv novca iz redovnog poslovanja,…

Koliko košta valuta?

Menadžment

Odgovor na ovo pitanje možemo da pronađemo na svakoj kursnoj listi na koju naiđemo. Bez obzira da li se izražava direktno ili indirektno, devizni kurs je cena jedne valute izražena u drugim valutama. Kada kurs izražavamo direktno onda navodimo koliko…

Društvena odgovornost kompanija i menadžera

Menadžment

Društveno odgovorno ponašanje svake kompanije i njene upravljačke strukture proističe iz činjenice da se njeno poslovanje neprekidno prepliće sa različitim društvenim procesima. Tu uočavamo sledeće faktore koji su deo takve uzajamne povezanosti: Poslovanje svake kompanije se odvija u lokalnoj ili…