Poslovanje zasnovano na riziku

Menadžment

Ovo je u stvari još jedan tekst koji vas treba približiti sistemu kvaliteta prema standardu iSO 9001:2015. Ujedno vrlo koristan koncept i način razmišljanja koji možete primeniti na vaše poslovanje čak i nezavisno od standardizacije. Verovatno i najveća novina koja…

Kako do subvencionisane podrške razvoju poslovanja?

Menadžment

Razvoj malog i srednjeg preduzeća prolazi kroz nekoliko faza tipičnih povezanih faza, a korespondira sa percepcijom vlasnika o ciljevima, težnjama i uspešnosti poslovanja. U prvoj fazi razvoja fokus je na prodaji i sve aktivnosti su podredjene prodajnom rezultatu i podizanju…

Hajde da pričamo o… „Agile”-u!

Menadžment

Svi pričaju o nekom famoznom „Agile“-u: Kako da budemo agilniji? Da li agilnost znači veća efikasnost? Da li su agilni zaposleni ustvari brži, srećniji? Hajde da razotkrijemo misteriju o „Agile“-u! „Agile” je termin koji se koristi da opiše opšti pristup…

Planska dokumenta preduzeća

Menadžment

Kada je momenat za njihovu izradu u MSP?                  Poslovna politika i strategija preduzeća, budžet za poslovnu godinu, akcioni plan predstavljaju osnovna planska dokumenta preduzeća. Definisanje poslovne politike i strategije preduzeća realizuje se…

Dobar menadžer donosi više od novca

Menadžment

Ako je vaš posao takav da zahteva da vi istovremeno niste jedini menadžer, onda je sva prilika da ćete morati da pronađete nekoga ko će obavljati tu važnu funkciju. Nezavisno od toga da li pričamo o menadžeru koji će nadgledati…

Ključni alat kontrolinga u prodaji

Menadžment

Prodajni kontroling se odnosi na alate za sameravanje profitabilnosti kupaca i proizvoda, sve uklopljeno u Plan prodaje za period. Optimalan Plan prodaje, nastaje kroz matrično sagledavnje i ukrštanje više varijabli koje u krajnjem rezultatu daju istu ili približno istu vrednost,…