Uvod u standard ISO 9001/2015

Menadžment

Pre gotovo dve godine na našem portalu je objavljen tekst kojim smo samo površno dotakli temu sistema kvaliteta i primene standarda ISO 9001. Nekim drugim temema je u prethodnom periodu dat prioritet, tako da je tematika sistema kvaliteta malo zapostavljena….

Kontroling u prodaji

Menadžment

Koja služba ili sektor preduzeća predstavlja osnovu poslovanja? Veoma su česte polemike u okviru preduzeća koja služba (ili sektor) je najviše zaslužna za uspeh preduzeća. Ako se za trenutak udaljimo od holističkog pristupa vodjenju posla, i servisne službe (ili sektore)…

Lean, drago mi je

Menadžment

Biću iskren. Lean je pomodarstvo. Lean proizvodnja. Lean menadžment. Lean transformacija. Lean usluge. Lean preduzetništvo. Lean everywhere. Umemo mi to. Upoznamo koncept, ali ga retko spoznamo. Volimo mi te japanske stvari upakovane na američki način. Lepo zvuči, ali da li…

Kalkulacija prodajne cene

Menadžment

Prodajna cena je složen koncept i može biti definisana na mnogo načina i nazvana različitim imenima. Sve što se kupuje u radnji ima svoju cenu, što se kupuje od dobavljača, ima svoju cenu. Kada se pozajmljuje novac od banke, kredit…

Kalkulacija cene koštanja

Menadžment

Postupak raspoređivanja ukupnih troškova na nosioce troškova naziva se kalkulacija cene koštanja. Cilj utvrđivanja cene koštanja je da se na svaki proizvod rasporedi onaj iznos troškova koji je proizvodnjom navedenog proizvoda i nastao. Obračunom cene koštanja bavi se Pogonsko knjigovodstvo…

Upravljanje asortimanom

Menadžment

Proizvod se često opisuje kao “sine gua non” preduzeća, on je od vitalnog značaja za poslovanje preduzeća, jer bez proizvoda ili usluge, nema ni posla. Kotler i Armstrong veoma široko definišu proizvod i kažu: “Proizvod je bilo šta što može…

Upravljanje zalihama

Menadžment

Zalihe predstavlju količinu robe ili gotovih proizvoda koja je akumulirana radi obezbedjenje kontintinuiteta proizvodnje i prodaje. Zalihe su roba koja se nalazi u magacinima firmi. Klasifikacija zaliha Zalihe su složena ekonomska kategorija i sastoje se od repromaterijala, proizvodnje u toku,…

Osnove racio analize finansijskih izveštaja

Menadžment

Racio analiza predstavlja instrument za procenu finasijske pozicije i potencijala preduzeća. Stavljanjem u odnos logički povezanih celina iz finansijskih izveštaja (Bilans stanja i Bilans uspeha), dolazi se do rezultata uspostavljenih relacija koji za cilj imaju ocenu stanja i aktivnosti preduzeća….

Uticaj poslovnih procesa na Du Pontovu formulu

Menadžment

Šta je poslovni proces? Google nudi 360,000,000 rezultata na upit “Business Process Management”. Proces se može definisati kao strukturirani niz aktivnosti koje pokreće određeni događaj (ili više njih), a čiji je zadatak ostvarivanje određenog cilja. Poslovni proces kroz skup uzajamno…

Alati kontrolinga

Menadžment

Uspešnost rada službe Kontrolinga u nekom preduzeću zavisi kojoj meri su Kontrolori, kao nosioci ove delatnosti uspeli da: upoznaju procese i tokova informacija u kompaniji; učine informacije transperantnim i otvoreno komuniciraju sa kolegama; koriste moderne alate; Kao osnovne alate kontrolinga…