Kooperative kao forma udruživanja preduzetnika

Menadžment

Značaj udruživanja za preduzetnike Jedna od karakteristika savremenih tržišta je ta da klasična konkurencija sve više ustupa mesto saradnji (u poslednje vreme se često koristi termin „koopeticija“). Zapravo, i teorija i praksa su dokazali da saradnja između poslovnih subjekata može…

Imaju li zaposleni pravo na grešku?

Menadžment

Šefe, nema šanse da sam ja pogrešio… jer, može da pogreši samo onaj ko radi, a ja ništa nisam radio. Da, tako zvuči simpatična šala koja se može čuti na nekim mestima… može se reći i da je istinita, nema…

Unapredite biznis malim koracima

Menadžment

Kupili smo (vam) bolje mašine, i sad ne možemo da proizvedemo ni koliko smo ranije proizvodili. Ne samo što ne proizvodimo više ili istu količinu, nego imamo i više škarta. / Pet dana radiš taj posao i još ne možeš…

Prijateljstva i veze na radnom mestu

Ljudski resursi

Kada je reč o ponašanju ljudi na poslu, reč koja predstavlja ideal kome bi bilo potrebno težiti je – profesionalnost. Ona, najjednostavnije rečeno, predstavlja ponašanje prilagođeno poslovnom kontekstu, usmereno na obavljanje posla i usklađeno sa pravilima i ciljevima firme. Profesionalnost,…

Izveštavanje je svima bitno

Menadžment

Zašto mi niste javili? Kako da znam da ste završili, kad mi niko nije javio? Ako niste mogli da završite, zašto niste odmah javili, pa da pošaljemo još nekoga? Da, sve deluje poznato. Situacije koje se često, da ne kažemo…

Kako „pametno“ postavljati ciljeve?

Ljudski resursi

Ciljevi predstavljaju veoma snažne motivacione sile. Kada pred sobom imamo cilj i znamo način na koji možemo da ga postignemo, onda je, takoreći, pola posla već obavljeno. Sve što je ostalo jeste da se dosledno i strpljivo napreduje ka tom…

Čemu zapravo služe misija i vizija firme?

Ljudski resursi

U početnoj fazi otvaranja firme, postoji mnoštvo stvari na koje je neophodno obratiti pažnju. Mnogo toga se mora rešavati u hodu, a i nakon što se započne sa poslovanjem, obično je potrebno baviti se mnogim stvarima koje bi ga pospešile….

Prave informacije za pravi biznis plan

Menadžment

Često se dešava da ljudi, čim dobiju ideju ili čuju za neku poslovnu priliku, krenu da prave poslovne planove. Ukoliko se od njih to i izričito traži, kao kada su u pitanju neke institucije koje dodeljuju sredstva za pokretanje sopstvenog…

Šta to beše zadovoljstvo poslom?

Ljudski resursi

Kada razmišljamo o tome šta sve čini jedan posao, to da li smo zadovoljni njime nekako obično stavljamo u drugi plan. Više brinemo o tome da li je sve u redu sa samim poslovanjem – kako se ono odvija, da…

Upravljanje je sve i sve je upravljanje

Menadžment

Šta da radim, eto desilo se, nismo ništa mogli… Šta da radim, nije od mene zavisilo, tako je ispalo. Što mene pitaš, pitaj onog ko je pogrešio… Šta da im radim, neće da rade kako treba, sami su krivi, baš…

Pravite biznis plan prema publici

Menadžment

Svaka publika traži nešto svoje, neki drugačiji pristup. Različiti kupci imaju različite potrebe i traže da budu tretirani na drugačiji način. Isto tako, mnogi traže da se sa njima komunicira na neki drugačiji način, njima pogodan, tako da im neke…