Osnivanje ogranka domaćeg privrednog društva

Pravo

Ogranak se najčešće osniva kako bi privredno društvo obavljalo delatnost u drugom gradu, dakle van mesta sedišta privrednog društva koje ga osniva, ili čak u više gradova osnivanjem više ogranaka. Ogranak se može osnovati prilikom osnivanja privrednog društva, ali može…

Šta je sve potrebno za otvaranje auto škole?

Pravo

Slobodno možemo reći da je poslednjih par godina u našoj zemlji bilo revolucionarno u pogledu promena i neophodnih zahteva za ispunjavanje uslova i dobijanje ovlašćenja za obuku kandidata za vozače, odnosno  otvaranje ili nastavak rada već postojeće auto škole. Udruženim…

Novo carinsko obeležje – elektronski lokator

Pravo

U februaru 2017. godine došlo je do promene Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa robom. Jedan od delova uredbe koji je pretrpeo promene, a čija je primena doduše odložena, odnosi se na carinska obeležja. Pored dosadašnjih postojećih carinskih obeležja propisano…

Obavezne evidencije o zaposlenima

Pravo

Ovaj tekst posvećujem podsećanju na Zakon o evidencijama u oblasti rada i obavezama koji iz njega proizilaze. Ličnog sam stava da je pomenuti zakon kod mnogih firmi prilično zapostavljen i na žalost donekle čak i zaboravljen, što nikako ne bi…

Opšta akta preduzeća

Pravo

Kada ste završili sve obaveze oko osnivanja vaše firme kod APR i krenuli sa poslovanjem, potrebno je uspostaviti organizaciju u firmi, pravila i načine funkcionisanja, hijerarhiju itd. Da bi ste ovu materiju bliže uredili potrebno je da donesete određena opšta…

Kako iz preduzetnika u DOO?

Pravo

Ukoliko ste odlučili da se registrujete za obavljanje neke privredne delatnosti, vrlo je verovatno da ćete se prvobitno registrovati kao preduzetnik i to tzv. preduzetnik paušalac ((paušalno oporezovani preduzetnik)). Kroz neko vreme može doći do povećanja obima posla i kao…

Kako postavljati prava pitanja

Knjigovodstvo

U Vašem poslovanju je važno da imate tačne informacije. Autor ovog teksta bi dodao da je potrebno da imate sveobuhvatne informacije, koje na celovit način obrađuju neko pitanje od Vašeg poslovnog interesa. Cilj ovog teksta je da Vam približi jedan…

Vodič za postavljanje kioska

Pravo

Ukoliko želite da se bavite prodajom putem kioska neophodno je da prvo odlučite u kom gradu želite da se bavite tom delatnošću. Naime, potrebna odobrenja se razlikuju od grada do grada tako da se morate raspitati šta je sve za…

Organizovanje nagradne igre u robi i uslugama

Pravo

Ukoliko ste planirali da organizujete nagradnu igru u kojoj ćete pokloniti “dobitnicima” robu ili usluge savetujemo da se upoznate sa zakonskim odredbama koje uređuju postupak pripreme i realizacije ove vrste igre na sreću, kao i sa poreskim obavezama koje se…