Naknada troškova prevoza zaposlenom

Pravo

Prema članu 118. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), svaki zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu za dolazak i odlazak…

Zašto patentirati?

Pravo

U svakom biznisu postoji čitav niz parametara koji predstavljaju preduslov za uspešno poslovanje. Preduzetnički duh, inventivnost kao i naporan rad na svim drugim poljima nisu garant uspeha na tržištu, ali svakako predstavljaju značajne elemente koji mogu predstavljati temelj za ostvarenje…

Oglašavanje

Pravo

Kao što ste već više puta čuli, 21. vek je doba potrošačkog društva. Oglašivači diktiraju trendove, od hrane i pića preko mode, do destinacije za odmor i muzičkog pravca, dakle čitav stil života. Oglašivači kroz svoje oglasne poruke maltene poručuju…

Zašto i kako registrovati žig

Pravo

Kao firma pružate određene usluge ili možda proizvodite ili prodajete nešto. Dobro je da odaberete znak koji će označiti Vaš proizvod ili uslugu i izdvojiti je od ostalih proizvoda i usluga na tržištu, tako što ćete znak da registrujete –…

Rad kod više poslodavaca

Pravo

Rad kod više poslodavaca je rezultat ekonomskih prilika na tržištu rada na kojem, sa jedne strane, zaposleni pokušavaju da ostvare što veće prihode, a sa druge strane, poslodavci kojima su radnici sa posebnim znanjima i sposobnostima neophodni. Rad kod više…

Zaštita potrošača

Pravo

Ukoliko se Vaš biznis u celosti ili delimično bazira na prodaji robe ili pružanju usluga drugim fizičkim licima, potrebno je da ispoštujete prava koja se specifično odnose na tu kategoriju lica – potrošače. U cilju zaštite položaja potrošača, kao ekonomski…

Vodič za osnivanje preduzetnika

Pravo

Ukoliko ste odlučili da pokrenete sopstveni biznis i ako ste se opredelili da Vaš oblik organizovanja bude preduzetnik, predstoji vam osnivanje, odnosno registracija preduzetnika kod Agencije za privredne registre, otvaranje računa kod banke, i prijava nadležnoj filijali Poreske uprave. Pre…

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji

Pravo

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji je jedan od najčešće pominjanih ugovora, naročito u firmama koje se bave delatnostima koje nisu jasno diferencirane, kao što su promet određene vrste robe ili pružanje tačno određenih usluga. Zakon o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“,…