Udeli, pravo glasa i o čemu se glasa

Pravo

Društvo sa ograničenom odgovornošću je najzastupljeniji oblik organizovanja društva kapitala. Ukoliko nameravate da Vašu firmu registrujete kao d.o.o. u kojoj nećete biti jedini član, to znači da ćete u skupštini društva odlučivati sa drugim članovima. Od izuzetnog je značaja da…

Upisani i uplaćeni osnovni kapital

Pravo

Često se u praksi dešava da privrednici ne razlikuju upisan od uplaćenog kapitala, ni obaveze koje iz toga proizilaze. Takođe, većina onih koji započinje biznis, često odlaže osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću zato što nisu upućeni da minimalni osnivački kapital…

Ugovor o radu

Pravo

Ugovor o radu je možda jedan od najznačajnijih pravnih poslova koje Vaša firma može da zaključuje. Šta Ugovor o radu mora da sadrži, kakvo pravno dejstvo proizvodi i na koji način prestaje, definisao je Zakon o radu („Sl. glasnik RS“,…

Direktor

Pravo

Direktor je lice ovlaćeno za zastupanje, što znači da on ima pravo i obavezu da iskazuje volju pravnog lica. Iz ovog razloga izbor osobe koja će biti direktor, odnosno koja će predstavljati Vašu firmu, je od izuzetnog značaja. U ovom…

Sistematizacija radnih mesta

Pravo

Svaka ozbiljna firma bi trebalo svoju delatnost, odnosno obavljanje svog posla, obavlja na maksimalno efikasan i sistematičan način. U Republici Srbiji, donošenje opšteg akta kojim se sistamatizuje, ne poslovanje, već radna mesta je propisano kao zakonska obaveza. Naime, Zakonom o…

Kako član društva može preneti svoj udeo

Pravo

Nakon što ste se u tekstovima „Upisani i uplaćeni osnovni kapital“ i „Udeli, pravo glasa i o čemu se glasa“ uputili u to šta su udeli i koja prava sa sobom nose, u ovom tekstu će biti reči o tome…

Ponuda i prihvat ponude

Pravo

Jedna od najvažnijih aktivnosti kojom će se Vaša frima baviti, a da toga možda niste ni svesni, je zaključivanje ugovora. Kako je u pitanju firma, to će najčešće biti takozvani ugovori u privredi, ali i druge vrste ugovora. Najvažnija karakteristika…

Korisnički uslovi

Pravo

Do sada ste često mogli da čujete, naročito od banaka i osiguravajućih kuća, ali i drugih firmi kako iz finansijskog tako i iz sektora usluga, recimo hotela, da je politika njihove kuće takva i takva. Ta “politika kuće” je najčešće…

Klauzula zabrane konkurencije

Pravo

Ukoliko se Vaša firma bavi inovativnim delatnostima, ili ste pronašli veoma usku nišu poslovanja u kojoj je potrebno negovati klijente, ili ukoliko Vaša firma ulaže znatna sredstva u obrazovanje zaposlenih, jer smatrate da je znanje kapital, onda, naravno želite da…

Oblici organizovanja i kako se opredeliti za njih

Pravo

Ukoliko ste i vi kao čitaoci ovog teksta, jedan od onih koji su odlučili da sami nešto stvore, da rade nešto novo i kvalitetno, da osnuju svoju firmu, ili kako svi volimo da kažemo „budu sami svoj gazda“, i želite…

Prijava zbirke podataka kod Poverenika

Pravo

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012), a u skladu sa Uredbom o obrascu za vođenje evidencije i načinu vođenja evidencije o obradi podataka…