Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Pravo

Ukoliko se Vaša firma bavi takvom delatnošću da su joj potrebni podaci od fizičkih lica, odnosno ukoliko prikuplja ili obrađuje podatke o svojim kupcima ili korisnicima svojih usluga, dužna je da to čini na zakonit način. Kao što je to…

Pismo o namerama

Pravo

Kao što je u tekstu “Međusobni odnosi pre registracije i kako ih pravno regulisati” navedeno, jedna od pravnih mogućnosti ugovaranja budućih odnosa pre registracije firme, koja Vam stoji na raspolaganju je zaključenje Pisma o namerama (eng. Letter of Intent). Pismo…

Zaštita na radu

Pravo

Zaštita na radu, kako je regulisana Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005), predstavlja sprovođenje i unapređivanje bezbednosti i zdravlja na radu, ne samo lica koja učestvuju u radnim procesima, već i lica koja se…

Ugovor o poverljivosti (NDA)

Pravo

U dosadašnjem poslovanju, ili samim kretanjem u poslovnim krugovima, do sada ste se sigurno nekoliko puta susreli sa izrazom “en-di-ej” koji se u našem pravu ustalio kao izraz kojim se označava neodavanje tajni ili obavezivanje na poverljivost i čuvanje podataka…

Kako dokumentacijom uvećati vrednost firme

Pravo

Možda ćete pomisliti da je ovaj tekst namenjen isključivo onima koji osnivaju firmu radi njene kasnije prodaje, ali može koristiti i onima koji nemaju buduće investitore na umu. Naime, kompletiranjem “dokumentacije” možete zaista uvećati vrednost vaše firme. Kada kažemo “dokumentacija”…

Startap / firma sličnosti i razlike

Pravo

U poslednjih nekoliko godina, kako kod nas tako i u inostranstvu, primetno je pominjanje takozvanih “startap” kompanija. Ovaj tekst ne služi da se pojmovi razgraniče u gramatičkom ili leksičkom, već u njihovom pravnom značenju. Startap – Definicija i suština Po…

Statusne promene

Pravo

Ukratko rečeno, statusne promene su promene koje nastaju, kako im ime kaže, promenom statusa privrednog društva. To nisu, kako se često misli, promene koje se odnose na adresu sedišta ili pretežnu delatnost privrednog društva. Ovo su promene o kojima ste…

Freelancer / preduzetnik – sličnosti i razlike

Pravo

Često se može čuti od osoba koje se bave dizajnom, programiranjem, prevođenjem, pisanjem tekstova, izradom predmeta i slično, da kao odgovor na pitanje čime se bave, kažu da su frilenser (eng. Freelancer). Ipak, ma koliko neko ponavljao u Srbiji da…

Pravilnik o radu

Pravo

Osim Ugovora o radu, Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) propisuje i mogućnost, odnosno obavezu poslodavca da radne odnose uredi takozvanim Pravilnikom o radu. Pravilnik o radu, kao takav, predstavlja opšti pravni akt…

Kako odabrati pretežnu delatnost?

Pravo

Imate ideju za poslovanje, odnosno kako se to danas kaže: biznis ideju, znate sve šta želite da postignete i imate jasan cilj. Naravno, registracija firme (privrednog društva ili preduzetnika) nije sama sebi cilj, već je sredstvo za ostvarenje tog cilja….

Pravna akta prilikom zapošljavanja

Pravo

Biti poslodavac i imati svoju firmu ne znači samo učestvovati u pravnom prometu kao poseban entitet, već podrazumeva uređivanje radno-pravnih odnosa sa zaposlenima. Kao što Vam je poznato, volju privrednog društva izražava zakonski zastupnik tog društva, lice kome su poverena…

Uzbunjivači

Pravo

Tema koja je u poslednjih nekoliko meseci često bila zastupljena u medijima je donošenje Zakona o zaštiti uzbunjivača, tj. šta će taj zakon propisivati, koja prava i na koji način će pružiti zakonsku zaštitu uzbunjivačima. Zakon o zaštiti uzbunjivača („Sl….