Da li planirate vaš neuspeh?

Prodaja

U prodaji kao i u životu najvažnija od svih pravila su: nepisana pravila. Borba u prodajnom ringu nosi sa sobom mnoga nepisana pravila, a postoje dva koja se kao po (pisanom) pravilu javljuju u svim prodajnim timovima: prvo je to…

Kako preživeti pripremu za javni nastup – I deo

Prodaja

Dva je ujutru. Ja – u pidžami, kosa raščupana, jedva držim oči otvorene, mrmljam u kameru: ,,Jako je važno da nastupite sa stavom, mis’im, energično, kada se, ovaj, obraćate ljudima. Morate da zvučite, hmmm… BAŠ uverljivo, da stojite iza svoje…

Lekcije sa Slush-a: Da li imam dovoljno vremena?

Prodaja

Nedavno sam prisutvovao lokalnom Slush okupljanju, gde su različiti preduzetnici imali priliku da predstavljaju svoje ideje. Brojni su utisci, ali bih posebno istakao jedan: sigurno se preko pola govornika nije uklopilo u dozvoljeno vreme od tri minuta. Pritom, dobar deo…

Šta sve sadrži kvalitetna online prodavnica

Prodaja

Nakon što ste uradili istraživanje i na osnovu rezultata razvili strategiju i plan poslovanja, odlučili ste da uz pomoć podataka kojima raspolažete otvorite web prodavnicu. Namerno je naglašen redosled koraka, kao što je u svakom dosadašnjem tekstu potencirano da se…

Kako da dobrodošlica ne bude kliše?

Prodaja

,,Veliko mi je zadovoljstvo da vam poželim dobrodošlicu!”  Kako da dobrodošlica ne bude kliše  ,,Dragi gosti, veliko mi je zadovoljstvo da vam poželim dobrodošlicu bla-bla-bla-­bla.” i tu je otprilike već pola ljudi spustilo pogled na telefone. Koliko puta ste bili…

Kletva znanja – najveća prepreka u komunikaciji

Prodaja

„Deco, slušajte šta vam kažem, biologija/filozofija/moj predmet je izuzetno važan, ako ne i najvažniji!“ Da li je iko prošao kroz školu, a da nije makar jednom čuo ovakvu izjavu? I kakva je najčešće bila reakcija? U slučaju da vas taj…

Prezentacijske veštine? Došlo je vreme veština komunikacije.

Prodaja

Kada čujete reč prezentacija, šta pomislite? Gotovo neizbežno se javlja slika osobe sa publikom ispred i powerpoint prezentacijom iza sebe. Kontekst se može razlikovati – od poslovnog sastanka od nekoliko potencijalnih klijenata do konferencije sa dve stotine ljudi u publici,…