Kletva znanja – najveća prepreka u komunikaciji

Prodaja

„Deco, slušajte šta vam kažem, biologija/filozofija/moj predmet je izuzetno važan, ako ne i najvažniji!“ Da li je iko prošao kroz školu, a da nije makar jednom čuo ovakvu izjavu? I kakva je najčešće bila reakcija? U slučaju da vas taj…

Prezentacijske veštine? Došlo je vreme veština komunikacije.

Prodaja

Kada čujete reč prezentacija, šta pomislite? Gotovo neizbežno se javlja slika osobe sa publikom ispred i powerpoint prezentacijom iza sebe. Kontekst se može razlikovati – od poslovnog sastanka od nekoliko potencijalnih klijenata do konferencije sa dve stotine ljudi u publici,…