Bonusi kao deo zarade

Menadžment

Dobar način za obezbeđivanje pravične zarade predstavlja isplata različitih bonusa, na osnovu ostvarenih rezultata i precizno definisanih i unapred određenih kriterijuma. Ovim metodom se uspostavlja direktna veza između rezultata rada i sistema nagrađivanja. Pristalica sam razmišljanja po kojem bonusi treba…

Interna provera

Menadžment

Interna provera je zahtev standarda ISO 9001, ali je ujedno i jedan vrlo koristan alat kojim možete proveriti sistem menadžmenta kvaliteta i celokupno poslovanje vašeg preduzeća. Bez obzira da li ste se opredelili ili ne za uvođenje i sertifikaciju sistema…

Glavobolje sa inflacijom

Vodič

Inflacija je termin koji ne volimo da čujemo. Izaziva nam loša sećanja i strepnju. Ipak, ne možemo da zanemarimo da postoji. Zato nije nekorisno da ponešto znamo o ovom omraženom i njemu bliskim terminima. Definicija. Inflacija predstavlja rast cena. Ako…

Kako ugovoriti radno vreme?

Knjigovodstvo

Od 8 do 16, fleksibilno, 6 dana u nedelji po 7 sati, u smenama, 12 sati rada pa 24 sata odmora – kakvo radno vreme je potrebno da bi se proces rada nesmetano odvijao u vašoj firmi? Da li ste…

Osnove ERP-a: sve što treba da znate o poslovnom softveru

Menadžment

Uvek može bolje. Svest o poboljšanju nas vodi ka ispunjenju cilja. Kako bih pomogao preduzetnicima, vlasnicima malih i srednjih preduzeća i menadžerima, odlučio sam da ih uvedem u sve najbitnije detalje u vezi poslovnog softvera, odnosno ERP-a. Ako se pažljivo…

Koliko zaista vredi novac?

Vodič

Šta biste više voleli – da 10.000 dinara dobijete danas ili da 20.000 dinara dobijete za deset godina? Verovatno bi na prvu loptu svako rekao – 10.000 dinara danas? Da, naravno. Ukoliko odmah dobijemo ovaj novac možemo ga odmah i…

Canvas – model za strateško sagledavanja poslovanja preduzeća

Menadžment

Canvas je poslovni model je za strateško sagledavanje poslovanja preduzeća, bilo da je reč o razvoju i inovacijama ili postojećem poslovanju. To je vizualni prikaz sa elementima koji vode definisanju USP (Unique Selling proposition-Jedinstvene ponude) i pomaže kompanijama da usklade…

Vodič za osnivanje – lokal ili kiosk brze hrane

Pravo

Kako sve češće pristižu pitanja na temu prodaje brze hrane tj. „fast food“, iza ovog teksta stoji ideja da sve koji se interesuju za prodaju brze hrane upoznamo sa propisima koji se na njih primenjuju i koji su zapravo primenjivi…

Zakup poslovnog prostora

Knjigovodstvo

Svako privredno društvo i preduzetnik moraju imati registrovano sedište. Sedište je mesto iz koga se upravlja obavljanjem delatnosti. Obavezno se registruje kod Agencije za privredne registre kao podatak o adresi i mestu sedišta. Mikro i mala privredna društva i preduzetnici…

Kako do subvencionisane podrške razvoju poslovanja?

Menadžment

Razvoj malog i srednjeg preduzeća prolazi kroz nekoliko faza tipičnih povezanih faza, a korespondira sa percepcijom vlasnika o ciljevima, težnjama i uspešnosti poslovanja. U prvoj fazi razvoja fokus je na prodaji i sve aktivnosti su podredjene prodajnom rezultatu i podizanju…

Planska dokumenta preduzeća

Menadžment

Kada je momenat za njihovu izradu u MSP?                  Poslovna politika i strategija preduzeća, budžet za poslovnu godinu, akcioni plan predstavljaju osnovna planska dokumenta preduzeća. Definisanje poslovne politike i strategije preduzeća realizuje se…