Gerila marketing je revolucionaran koncept osmišljen za mala preduzeća i preduzetnike. Nije skup, lako je razumljiv i primenjiv. Lansiran je sredinom 1980-tih i zasniva se na korišćenju netradicionalnih načina da se dopre do kupca i podstakne na kupovinu, uz korišćenje izrazito malog budžeta. Obično se kroz periodične aktivnosti fokusira manja ciljna grupa u okviru uočene tržišne niše. Za razliku od tradicionalnog marketinga, od velikog je značaja što se lako i brzo  može prilagođavati promenama u okruženju. U našim uslovima relativno skromnih tržišnih aktivnosti u privatnom sektoru, koji nema odgovarajuću poresku i finansijsku podršku, alternativne marketing strategije su nesumnjivo od značaja.

Količina uloženog vremena uglavnom je obrnuto proporcionalna uloženom novcu.

Mera kreativnosti u marketingu je koliko doprinosi povećanju profita. Kreativnost koja ne rezultira povećanjem profita, nema tržišnog opravdanja. Inicijalna kapisla je uvek kreativna ideja, koja nezavisno od toga koji se medij koristi, treba jasno da stvori kupcu uvid šta je korist za njega i razvije interes da se odluči za kupovinu. Marketing treba da bude zanimljiv, ali kako njegova svrha nije zabava, već prodaja, potrebno je ostvariti konvencionalne ciljeve koji se odnose na prodaju, rast i profit, delujući na nekonvencionalan gerila način. S obzirom na to da znamo da kvalitet mora da košta, oskudna ulaganja novca u realizaciju marketinških ciljeva, gerila marketing kompenzuje povećanim ulaganjem drugih raspoloživih resursa, kao što su: vreme, lična energija i najrazličitija operativna znanja.

U digitalnoj eri gerila marketing se širi na globalnu mrežu i smart urđjaje. To postaje dominantan vid izuzetno efikasnog gerila delovanja, koje se u osnovnim crtama lako uči i dalje usavršava kroz svakodnevni praktičan rad.

Društvene mreže su otvorile nove atraktivne mogućnosti za gerila marketing, posebno kada je reč o gradjenju brenda i razvijanju lojalnosti kupaca. Iako u svetu Facebook lagano postaje deo tradicionalnog marketinga, kod nas i dalje postoji značajan broj preduzeća i preduzetnika koji, ili nemaju svoju facebook stranicu, ili je ne koriste adekvatno za realizaciju svojih ciljeva. Nikad nije bilo lakše i jeftinije da se precizno nanišani ciljna grupa, nego što to danas omogućava Facebook setovanje. Takođe, onaj ko koristi listu fanova na Facebook stranici konkurentskih firmi i prati lajkove i komentare, dobio je besplatno istraživanje tržišta i konkurencije. Potrebno je samo shvatiti logiku društvenih mreža i koristiti raspoložive resurse na kreativan način, bez straha od promašaja, koji u tradicionalnom marketingu ima ogromnu cenu. Društvene mreže neguju i podstiču što kreativniji način razmišljanjazvuči kao kliše, ali zaista “Think outside of the box”.

Privući pažnju na neuobičajeni način je srž gerila marketinga. Redovno objavljivanje nekakvog sadržaja koji se isključivo odnosi na proizvodni program je jednosmerna ulica do neuspeha. Takav sistem ostavlja utisak da je sve što želite da “iznudite” prodaju. Isto tako, sadržaj se ne mora na prvu loptu odnositi na proizvod ili uslugu, ali treba da imaja neku logičnu kopču sa delatnošću firme, bude inovativan i kao takav privuče pažnju. Kako znamo da ljudi nisu gadljivi na dobre ideje i sve ono što se izdvaja iz mora jednoličnosti, ne postoji razlog da sumnjate da će masa biti voljna da deli nešto zanimljivo. Na ovaj način svesno ili nesvesno ljudi dele i informaciju o proizvodu ili usluzi. Tako nastaje pitomi internet virus – viral. A kada se viral zavrti brojke onih do kojih ste doprli, a predstavljaju vaše potencijalne kupce govoriće same za sebe.

Rast profita se generiše ne samo pridobijanjem novih kupaca, već u velikoj meri povećanjem prodaje već postojećim kupcima, kroz detaljno upoznavanje sa njihovim konkretnim potrebama i razvijanjem načina da se one kvalitetno zadovolje. Na tim osnovama se razvio i Content Marketing, kao sredstvo kojim se kupci vezuju za zanimljive sadržaje koje besplatno dobijaju.

Razvijajući odnose sa kupcima (Customer Relationship Management), pridobijaju se novi kupci, neguje lojalnost postojećih kupaca i trasira njihova otvorenost za prihvatanje proizvoda i usluga koje će firma u budućnosti nuditi. Mali preduzetnici sami po sebi imaju ugradjen “gerilski gen”, koji čini da su otvoreni za brzo manevrisanje i prestrojavanja u hodu, čim se uoči nova tržišna potreba koju treba zadovoljiti i tako stvoriti potencijalni dodatni izvor profita.

Steći znanje o gerila marketingu je samo pola puta do cilja. Više nego igde, u marketingu je znanje koje se ne koristi mrtav kapital. Drugu polovinu čini po neka zaista dobra ideja i veliki broj, na prvi pogled spektakularnih, koje neretko rezultiraju još spektakularnijim neuspehom. I neuspeh je lekcija koja treba nešto da nas nauči, sreća je samo što gerila neuspeh prašta i više i češće od klasičnih načina oglašavanja.

Foto: Arturo de Albornoz

Poslednja izmena dana 12. januara 2017. u 00:43


    Isidora Pišot

    Rođena je u Beogradu gde trenutno na Fakultetu za medije i komunikacije studira Digitalni marketing. Pored studija, sarađivala je sa nekoliko marketinških agencija, radi na startup projektu, piše i balansira između malog broja godina i želje da zna sve.