Da li znate kako funkcioniše trijaža? U medicini (najčešće vojnoj), trijaža predstavlja sistem za prioritizaciju i racionalizaciju. U praksi, to znači da svaki pacijent koji dođe biva elementarno pregledan, takoreći skeniran, i zatim raspoređen na listi čekanja za pregled nadležnog lekara. Trijaža, pacijente deli u tri grupe:

 1. One koji će umreti, šta god da uradite.
 2. One koji će preživeti, šta god da uradite.
 3. One koji će preživeti, samo ako se neko njima pozabavi.

Surovo ili ne, prva grupa je nebitna. Ne vredi gubiti vreme na njih. U kriznom trenutku, oni su manje važni. Druga grupa takođe. Prioritet su oni treći. Tu je moguće napraviti razliku. Naravno, greške su moguće, pa ćete svakako pokušati da se posvetite svakome pojedinačno, ali cilj je postići najbolji mogući rezultat, u situaciji kada je nemoguće učiniti sve što je potrebno.

Jer kada je situacija teška, potrebno je donositi teške odluke.

Kada pokušavate da optimizujete procese u poslu, ovo je prilično važno.

Možda to neće rešiti sve vaše probleme, ali može vam pomoći da delimično popravite situaciju. A optimizacija obično podrazumeva postizanje velikih razlika kroz mnoštvo malih inkrementalnih unapređenja. Retko dobijate priliku da u jednom koraku rešite kompleksan problem.

A trijaža se može iskoristiti u mnogo situacija kada postoji problematičan ključni resurs… Vreme, novac, ljudski resursi i slično. Evo nekoliko primera:

 • Kada birate i prioritizujete e-mailove na koje ćete odgovoriti, kada nemate vremena za sve… Organizujte ih po hitnosti i značaju vašeg odgovora
 • Kada birate kome ćete se obratiti u svojoj marketinškoj kampanji, ako je budžet i vreme ograničeno… Fokusirajte se na grupu u kojoj ćete napraviti najveći rezultat…
 • Kada morate da donesete odluku o tome kako smanjiti tim, jer nemate budžeta za sve… Zahvalite se onima čiji će odlazak najmanje uticati na rezultate…
 • Kada razmišljate o tome koju ponudu da prihvatite, a vreme ističe i vi treba da živite sa tom odlukom… prihvatite onu koja vama deluje najbolje…
 • Kada razmišljate o tome kojim redom da uradite različite zadatke, koje morate završiti toga dana… uradite odmah najteži, jer ste sada najodmoriniji što ćete biti.

Naravno, nije to uvek ni prosto ni lako. Mnogo faktora treba uzeti u obzir, a u brzini neke previdimo. Ali, ako je vreme faktor, a često je kritični faktor, onda je bolje doneti dobru odluku pre, nego odličnu odluku kasnije. Jer kasnije, možda više zaista nije bitno.

Ako je novac ključni faktor, obično ga prati vreme, pa što duže čekamo, prostor za manevar i pivotiranje je manji.   Ivan Minić

  Profesionalnu karijeru gradi od 2001. godine, a 2002. osniva Burek.com, najveću internet zajednicu na ovim prostorima sa više od 2.200.000 članova, i igru znanja i strategije Conquiztador. Prodao udeo u firmi investitorima iz Mađarske sa nepunih 23. godine i dobio…… Saznaj više »