Uči radeći. Osim ako nisi Karl Maj, pa možeš, na primer, da pišeš o nečemu što nisi video. Nemački pisac pisao je o Divljem zapadu, a da tamo nije bio pre toga. Njegov Vinetu, fikcionalni lik mnogih priča, doneo mu je slavu širom sveta i preko 200 miliona prodatih kopija. Bujna mašta, međutim, nije razvijana u četiri zida. Karl Maj je imao bogat život dešavanjima, tako da je i ovde pitanje da li bi bilo moguće stvoriti nešto a da prethodno nije upoznat algoritam života.

Njegov Vinetu je borac za slobodu, Apač koji u mnogo čemu liči na svog tvorca. Čak ni nacisti nisu zabranili knjige o ovom Apaču, iako su glorifikovale, po njihovom shvatanju, nižu rasu. Na kritiku da je pisao o nečem što ne poznaje, Karl Maj je odgovorio da je i Dante u prvom licu pisao o raju, a da tamo prethodno nije bio. Boravak u zatvoru je, očigledno, izoštrio rečenicu i misao ovog nemačkog pisca.

Svi imamo probleme u svom životu, ali samo oni koji mogu da posmatraju u isto vreme i kontekst, odnosno širu sliku, i svoje želje, ne vide problem, nego vide mogućnost – prostor za inovaciju. To je trenutak kreacije, trenutak stvaranja nečeg novog. Kojim putem se dolazi do kreacije? Težim, naravno. Da se ne zavaravamo.

Rejčel Šat, viši statističar u Guglovim istraživanjima, primetila je da je za obradu podataka i inovativnost potrebno nešto više od samog posedovanja podataka. Ono što je potrebno, to je, naravno, čovek široke znatiželje čije inovacije određuje vlastito iskustvo.

Mozak pripada, kako je to rekao Danijel Goleman, autor studije Emocionalna inteligencija, grupi dovoljno dobrih, ali ne i savršenih dizajnerskih rešenja. Mozak je energetski efikasna naprava. Traži način da uštedi energiju. Iz tog razloga pronalazi prečice tamo gde bi trebalo da uloži napor. Za samokontrolu i dugoročni plan, potrebno je uložiti izuzetan napor.

Pitajte sve one koji su uspeli. Ako već ulažeš napor, onda bolje da ulažeš u nešto u šta sam veruješ. Čitaj ono što voliš, odgovorio je jedan pisac na pitanje šta treba čitati.

U obilju informacija je potrebno primetiti ono što je ključno. Obilje informacija stvara nedostatak pažnje, a nedostatak pažnje onemogućava da se pravilno reaguje. Moram da upijam informacije, a informacije mi ometaju vidik. Kako onda? Moram da naučim da posmatram sistem, umesto pojedinačnih podataka. Za to je, opet, potrebno iskustvo. Kako se stiče iskustvo? Radom u različitim okolnostima. Konstantnim učenjem i strpljenjem.

Kad se pojavi problem, ti ćeš videti ono što on zapravo jeste – šansu da se stvori nešto novo.

Foto: ©1963 Produktion: Rialto-Film Preben Philipsen/ Jadran-Film Verleih: Constantin-Film, © 1962-1966 By Isv (Ilse-Stern-Verlag), München

Poslednja izmena dana 4. marta 2016. u 02:41


    Ivan Minić

    Profesionalnu karijeru gradi od 2001. godine, a 2002. osniva Burek.com, najveću internet zajednicu na ovim prostorima sa više od 2.200.000 članova, i igru znanja i strategije Conquiztador. Prodao udeo u firmi investitorima iz Mađarske sa nepunih 23. godine i dobio…… Saznaj više »