postavi pitanje
1037

Nevena Latas Pravo 15. februara 2018.

Da li mogu da uplatim pozajmicu osnivača svojoj firmi u eur-ima, i da kupim lokaciju za gradnju tako što bih prodavcima, koji su fizička lica, na njihov devizni račun lokaciju platila u eurima. I kupac i prodavac su domaća lica. Hvala.

Žarko Ptiček je odgovorio/la na poruku. 15. februara 2018.

Ne postoje ograničenja u pogledu devizne pozajmice kada je domaći član društva pozajmicu čini domaćem društvu kojeg je član.
Ako pod lokacijom za gradnju smatrate nepokretnost, ne postoje pravne prepreke da domaće privredno društvo kupi nepokretnost od domaćih fizičkih lica i da isplata kupoprodajne cene bude u devizama.