postavi pitanje
1103

Slavica Spasic Pravo 20. marta 2018.

Firma osnovana u Nisu ogranak registrovan u Beogradu poseduje pecat, da li je dozvoljeno da ogranak napravi ugovor o radu za zaposlene iz Beograda I stavi svoj pecat ili ipak to mora osnivac u Nisu to jest zakonski zastupnik koji je ujedno i zastupnik u Beogradu

Žarko Ptiček je odgovorio/la na poruku. 20. marta 2018.

Članom 567 Zakona o privrednim društvima je propisano da ogranak nema svojstvo pravnog lica, već da predstavlja izdvojeni organizacioni deo preko kojeg društvo obavlja svoju delatnost. U pravnom prometu ogranak istupa u ime i za račun privrednog društva. Istim članom je propisano da privredno društvo neograničeno odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju njegovog ogranka.
Dakle, sve pravne radnje koje je preduzeo ogranak, smatraju se pravnim radnjama privrednog društva čiji je to ogranak. Nije moguće zasnovati radni odnos sa ogrankom, jer ogranak nema svojstvo pravnog lica. Svaki takav ugovor o radu smatra se da je zaključen sa privrednim društvom čiji je to ogranak.