postavi pitanje
1120

Biljana Vuletic Pravo 29. marta 2018.

Htela sam samo da vas pitam da li doznake imaju neki zakonski rok kada prestaju da vaze…kao sto putni troskovi zastarevaju posle tri godine da li i doznake imaju neki rok trajanja..nemam veze sa knjigovodstvom ali bi mi Vas odgovor znacio unapred zahvalna Biljana

Žarko Ptiček je odgovorio/la na poruku. 29. marta 2018.

Kako niste naveli na koju vrstu potražvanja se doznaka odnosi, u odgovoru navodimo najčešće rokove zastarelosti. Rokovi zastarelosti nisu propisani prema dokumentu kojim se formalizuje dužničko poverilački odnos (faktura, račun, otpremnica, virman, doznaka) već prema vrsti samog potraživanja.

Opšti rok zastarelosti iznosi 10 godina. Dakle, ukoliko nije propisan neki drugi rok, rok zastarelosti je 10 godina.

Potraživanja povremenih davanja koja dospevaju godišnje ili u kraćim određenim razmacima vremena (povremena potraživanja), pa bilo da se radi o sporednim povremenim potraživanjima, kao što je potraživanje kamata, bilo da se radi o takvim povremenim potraživanjima u kojima se iscrpljuje samo pravo, kao što je potraživanje izdržavanja, zastarevaju za 3 godine od dospelosti svakog pojedinog davanja. Samo pravo iz koga proističu povremena potraživanja zastareva za 5 godina, računajući od dospelosti najstarijeg neispunjenog potraživanja posle koga dužnik nije vršio davanja.

Međusobna potraživanja pravnih lica iz ugovora o prometu robe i usluga kao i potraživanja naknade za izdatke učinjene u vezi s tim ugovorima, zastarevaju za 3 godine.

Potraživanje zakupnine, bilo da je određeno da se plaća povremeno, bilo u jednom ukupnom iznosu, zastareva za 3 godine.

Potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva za 3 godine od kad je oštećenik doznao za štetu i za lice koje je štetu učinilo, odnosno za 5 godina od kad je šteta nastala.

Sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od 3 godine od dana nastanka obaveze.

Za 1 godinu zastarevaju sledeća potraživanja:
– potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva;
– potraživanje radio-stanice i radio-televizijske stanice za upotrebu radio-prijemnika i televizijskog prijemnika;
– potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromesečnim ili kraćim rokovima;
– potraživanje pretplate na povremene publikacije, računajući od isteka vremena za koje je publikacija naručena.

Skrećemo Vam pažnju da „putni troškovi“ sami po sebi ne zastarevaju za tri godine, već da novčano potraživanje iz radnog odnosa koje se odnosi na naknadu putnih troškova zastareva za tri godine. Putni troškovi, odnosno pravo da se zahteva isplata putnih troškova može da ima rok zastarelosti od 10 godina, ukoliko jedno fizičko lice duguje drugom fizičkom licu navedene troškove.