postavi pitanje
1063

Zoran Tomic Pravo 28. februara 2018.

Imam registrtovanu preduzetnicku radnju u sistemu je PDV-a, sifra delatnosti 4690 nespecijalizovana tyrgovina na veliko, sta trba da uradim da bih prodavao preko interneta bez fiskalne kase.

Žarko Ptiček je odgovorio/la na poruku. 28. februara 2018.

Poštovani,

Pre svega, Vi ste registrovani kao preduzetnik. Ne postoji nikakva radnja, već Vi lično odgovarate za obaveze koje proisteknu iz Vaše preduzetničke delatnosti, i to celokupnom svojom imovinom. Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase su određene delatnosti kod čijeg obavljanja, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase i specifičnosti obavljanja tih delatnosti, ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase iz člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama.

Delatnostima, za ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, pored ostalih smatra se i delatnost  47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta, iz  klasifikacije delatnosti iz Zakona o klasifikaciji delatnosti  i Uredbe o Klasifikaciji delatnosti.

Članom 4. Zakona o privrednim društvima propisano je da privredni subjekt ima pretežnu delatnost, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom.

Kako je prema Zakonu o privrednim društvima predmet registracije isključivo jedna jedina, i to pretežna delatnost, i kako prema odredbama tog istog zakona privredni subjekt može obavljati i sve druge delatnosti, bez da ih na poseban način određuje, to se trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta možete vršiti bez ikakvih dodatnih registracija, dozvola, ili donošenja posebnih odluka i slično.

Opreza radi ističemo da neki privredni subjekti donose odluke kojima propisuju da se pored pretežne delatnosti bave i drugim delatnostima, kako bi izašli u susret eventualnim zahtevima inspekcije. Ovakvo postupanje smatramo suvišnim, jer je Zakon o privrednim društvima svojim članom 4. potpuno jasno i precizno uredio da nije potrebno vršiti registraciju ili bilo kakvo posebno uređenje ukoliko privredni subjekt osim pretežne vrši i neke druge delatnosti.